Politikerportalen - för dig som förtroendevald

Det finns en webbplats för förtroendevalda som innehåller all information som du behöver för att komma in i och utföra ditt uppdrag. Där kan du bland annat läsa om arvode och ersättningar, jäv, viktiga lagar, hur ett sammanträde går till och annan kunskap som vi tror kan vara ett stöd för dig i ditt uppdrag.

Senast uppdaterad: