Kommun och politik

Ekonomiska rapporter

Här hittar du rapporter i både populärversion för webb och i sin helhet som dokument. Du kan själv ta reda på hur det eg...

Styrande måldokument

Här ska en bruttolista på alla kommunens styrande måldokument publiceras. A-Ö-lista kanske? Du hittar de indelade efter ...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

 • Skellefteå kommuns befolkningsökning slår nytt rekord

  Befolkningsökningen för 2023 är 2 140 personer vilket är mer än det dubbla i jämförelse med fjolårets siffra. Skellefteå kommun har därmed för andra året i rad den största befolkningsökningen på över 50 år. Det slår SCB fast i sin statistik om befolkningsutvecklingen i Sverige.
 • Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari

  På sammanträdet kommer bland annat Miljö- och klimatprogrammet för Skellefteå kommun 2024-2030 och upphandling av bostäder. På dagordningen finns ett antal beslutsärenden och dessutom besvaras ett antal interpellationer och frågor.
 • Kristina Sundin Jonssons videorapport, onsdag 21 februari

  Idag samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Skebos vd Helena Markgren om Skellefteås bostadssituation. Kommunen gör en samlad kraftansträngning för att möjliggöra fortsatt bostadsbyggande, och i det arbetet är Skebo en nyckelspelare.
 • Kristina Sundin Jonssons videorapport, torsdag 8 februari

  Projektet Norrbotniabanan har tagit fart igen. I den här videon samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med kommunens projektledare Lisa Gahm om hur bygget av Norrbotniabanan påverkar Skellefteå kommun på olika sätt.