Familjehem

Ibland behöver barn och unga av olika anledningar bo i ett familjehem under en kortare eller längre period. Att vara familjehem innebär att du öppnar ditt hem för någon annans barn eller ungdom och är ett stöd i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement.

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom söker vi en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att bli familjehem. Det viktiga är att du har en stabil livssituation. Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag.

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

En del barn och ungdomar behöver bo i familjehem eftersom de av olika anledningar inte kan bo hemma. Det kan till exempel bero på sjukdom, relationsproblem, missbruk, ungdomens eget beteende eller andra svårigheter i familjen.

Anmäl intresse

Via länken nedan når du ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. När du skickat in det kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om vad uppdraget innebär och för att få höra vilka förutsättningar och förväntningar du har. Du förbinder dig inte till någonting genom att skicka in din intresseanmälan.

Testa om du är redo för uppdraget att bli familjehem (Familjehem Sverige) (Länk till annan webbplats)

”Alla barn behöver trygghet och kärlek”

Hanna jobbar med barn och kan inte låta bli att ibland undra hur vissa barn verkligen har det hemma. Det har skapat en stark vilja hos henne att vara skillnaden som resulterar i en trygg uppväxt.

Läs berättelsen på mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Barnen behöver någon som finns där i deras vardag”

Det handlar om barn som lever i svåra förhållanden. Att vara personen som är där för dem i vardagen kan vara skillnaden på liv och död för många, säger Johan.

Läs berättelsen på mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Jag vill att barnen ska vara delaktiga”

En kompis till Susannas dotter hade det jobbigt. Hon spenderade mer tid hemma hos dem än hemma hos sig. Till slut fick hon flytta in. Så blev Susanna familjehem och har sedan dess tagit emot fler barn.

Läs berättelsen på mininsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra typer av familjehem

Du kan även öppna upp ditt hem som jourhem eller för förstärkt familjehemsvård.

Jourhem tar hand om barn som akut behöver komma hemifrån. Jourhemmet går tillfälligt och under en begränsad tid in och ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan bland annat handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan med kort varsel behöva ett boende under en tid.

Engagerad, trygg och snäll
Som jourhem behöver man vara engagerad, flexibel och stabil. Ni som familj måste tycka om att leva under ständiga förändringar. För att vara jourhem krävs att en vuxen person är hemma på heltid och att det finns ett eget rum till barnet.

Jourhemmet ser till att barnet får sina behov tillgodosedda under tiden barnet bor där. Jourhemmet ansvarar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra i jourhemmet och får den hjälp det behöver.

Stöd och ersättning
Skellefteå kommun har några jourhem. Som jourhem får ni råd, stöd och annan hjälp som behövs av socialtjänstens jourhemssamordnare och familjehemshandledare. Ni ingår i en jourhemsgrupp som träffas regelbundet två gånger/månad. Förutom dessa träffar kan ni även få enskild handledning vid behov. Ni erbjuds också utbildningar och föreläsningar.

Jourhem är kontrakterade av Skellefteå kommun och har en ersättning varje månad. När man har en placering har man även en omkostnadsersättning.

Ett viktigt beslut
Innan ni kan bli ett jourhem utreder Familjehemsenheten om du och din familj passar för uppdraget. Det gör vi för att vi ska lära känna er och kunna ge er rätt förutsättningar att lyckas. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Att bli jourhem är ett viktigt beslut som hela familjen måste vara delaktig i.

Ta del av två jourhems berättelser

"Vi är raka och ärliga och då undviker man många konflikter" Länk till annan webbplats.

"Jag är van att ha många barn omkring mig" Länk till annan webbplats.

Förstärkt familjehemsvård vänder sig till ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hemma. I familjehemmet finns en vuxen hemma på heltid som hjälper till att hålla struktur och dagliga rutiner. Målsättningen med förstärkt familjehemsvård är att man som ungdom ska kunna flytta hem igen eller till eget boende.

I förstärkt familjehemsvård jobbar ett helt team runt ungdomen och vårdnadshavare. Teamet består av samordnare, som har det övergripande ansvaret att samordna vården, samt familjebehandlare på öppenvårdsverksamheten Klara som träffar vårdnadshavare och ungdom i olika konstellationer.

Samtalen med behandlare syftar till att stärka relationen mellan ungdom och vårdnadshavare. Tillsammans arbetar man mot tydliga förändringsmål.

Teamet har även kontinuerliga träffar med FFV-familjehemmet, där man går igenom aktuell situation i placeringen.

Som FFV-familjehem åt Skellefteå kommun är man kontrakterad och får handledning i grupp tillsammans med andra FFV-familjehem.

Vill du veta mer?

Det går naturligtvis även bra att kontakta familjehemsenheten via Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 eller genom att mejla familjehemsenheten@skelleftea.se.

Vanliga frågor och svar

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom behövs en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan och i villa eller lägenhet. Det viktiga är att du lever ett stabilt och tryggt liv och har tid och engagemang för att vara familjehemsförälder.

Som familjehem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar med familjehem inom Skellefteå kommun. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som familjehem har du också möjlighet att delta i utbildningsdagar.

Det finns ingen åldersgräns, men man bör ha passerat 25 år. De flesta av våra familjehemsföräldrar är mellan 30 och 60 år.

Ja, familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Det är viktigt att alla som bor i hemmet är positivt inställda till att vara familjehem. Därför pratar vi med hela familjen som en del i utredningen. För att undvika eventuella upplevelser av konkurrenssituation brukar vi undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder.

Alla barn har olika behov, men barnet eller ungdomen bör ha ett eget rum.

Varje nytt familjehem ska godkännas av socialnämnden. Därför görs en utredning som består av bland annat hembesök, intervjuer, utdrag ur socialregister och polisregister samt kontakter med referenser.

Alla familjehem får en ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.
Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt.

Omkostnadsersättning över 5 000 kr är avdragsgill. Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst om socialtjänsten bedömer att uppdraget som familjehem kräver att du är tjänstledig en period. Vid nyplaceringar erbjuds alla familjehem två månaders inkomstbortfall för att få en så bra start som möjligt för uppdraget.

Barnets situation avgör hur länge det behöver bo i ett familjehem. Vissa barn behöver bo i familjehem en kortare period och andra längre. Vissa barn bor i familjehem tills de blir vuxna.

Familjehem

Ibland behöver barn och unga av olika anledningar bo i ett familjehem under en kortare eller längre period. Att vara familjehem innebär att du öppnar ditt hem för någon annans barn eller ungdom och är ett stöd i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement.

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom söker vi en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att bli familjehem. Det viktiga är att du har en stabil livssituation. Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag.

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

En del barn och ungdomar behöver bo i familjehem eftersom de av olika anledningar inte kan bo hemma. Det kan till exempel bero på sjukdom, relationsproblem, missbruk, ungdomens eget beteende eller andra svårigheter i familjen.

Andra typer av familjehem

Du kan även öppna upp ditt hem som jourhem eller för förstärkt familjehemsvård.

Jourhem tar hand om barn som akut behöver komma hemifrån. Jourhemmet går tillfälligt och under en begränsad tid in och ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan bland annat handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan med kort varsel behöva ett boende under en tid.

Engagerad, trygg och snäll
Som jourhem behöver man vara engagerad, flexibel och stabil. Ni som familj måste tycka om att leva under ständiga förändringar. För att vara jourhem krävs att en vuxen person är hemma på heltid och att det finns ett eget rum till barnet.

Jourhemmet ser till att barnet får sina behov tillgodosedda under tiden barnet bor där. Jourhemmet ansvarar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra i jourhemmet och får den hjälp det behöver.

Stöd och ersättning
Skellefteå kommun har några jourhem. Som jourhem får ni råd, stöd och annan hjälp som behövs av socialtjänstens jourhemssamordnare och familjehemshandledare. Ni ingår i en jourhemsgrupp som träffas regelbundet två gånger/månad. Förutom dessa träffar kan ni även få enskild handledning vid behov. Ni erbjuds också utbildningar och föreläsningar.

Jourhem är kontrakterade av Skellefteå kommun och har en ersättning varje månad. När man har en placering har man även en omkostnadsersättning.

Ett viktigt beslut
Innan ni kan bli ett jourhem utreder Familjehemsenheten om du och din familj passar för uppdraget. Det gör vi för att vi ska lära känna er och kunna ge er rätt förutsättningar att lyckas. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Att bli jourhem är ett viktigt beslut som hela familjen måste vara delaktig i.

Ta del av två jourhems berättelser

"Vi är raka och ärliga och då undviker man många konflikter" Länk till annan webbplats.

"Jag är van att ha många barn omkring mig" Länk till annan webbplats.

Förstärkt familjehemsvård vänder sig till ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hemma. I familjehemmet finns en vuxen hemma på heltid som hjälper till att hålla struktur och dagliga rutiner. Målsättningen med förstärkt familjehemsvård är att man som ungdom ska kunna flytta hem igen eller till eget boende.

I förstärkt familjehemsvård jobbar ett helt team runt ungdomen och vårdnadshavare. Teamet består av samordnare, som har det övergripande ansvaret att samordna vården, samt familjebehandlare på öppenvårdsverksamheten Klara som träffar vårdnadshavare och ungdom i olika konstellationer.

Samtalen med behandlare syftar till att stärka relationen mellan ungdom och vårdnadshavare. Tillsammans arbetar man mot tydliga förändringsmål.

Teamet har även kontinuerliga träffar med FFV-familjehemmet, där man går igenom aktuell situation i placeringen.

Som FFV-familjehem åt Skellefteå kommun är man kontrakterad och får handledning i grupp tillsammans med andra FFV-familjehem.

Hur anmäler jag mitt intresse?

Via länken nedan når du ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. När du skickat in det kommer vi att kontakta dig för att berätta mer om vad uppdraget innebär och för att få höra vilka förutsättningar och förväntningar du har. Du förbinder dig inte till någonting genom att skicka in din intresseanmälan.

Det går naturligtvis även bra att kontakta familjehemsenheten via Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 eller genom att mejla familjehemsenheten@skelleftea.se.

Testa om du är redo för uppdraget att bli familjehem (Familjehem Sverige) (Länk till annan webbplats)

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom behövs en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du kan vara ensamstående, sambo eller gift, bo på landet eller i stan och i villa eller lägenhet. Det viktiga är att du lever ett stabilt och tryggt liv och har tid och engagemang för att vara familjehemsförälder.

Som familjehem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar med familjehem inom Skellefteå kommun. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som familjehem har du också möjlighet att delta i utbildningsdagar.

Det finns ingen åldersgräns, men man bör ha passerat 25 år. De flesta av våra familjehemsföräldrar är mellan 30 och 60 år.

Ja, familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Det är viktigt att alla som bor i hemmet är positivt inställda till att vara familjehem. Därför pratar vi med hela familjen som en del i utredningen. För att undvika eventuella upplevelser av konkurrenssituation brukar vi undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder.

Alla barn har olika behov, men barnet eller ungdomen bör ha ett eget rum.

Varje nytt familjehem ska godkännas av socialnämnden. Därför görs en utredning som består av bland annat hembesök, intervjuer, utdrag ur socialregister och polisregister samt kontakter med referenser.

Alla familjehem får en ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting.
Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt.

Omkostnadsersättning över 5 000 kr är avdragsgill. Du kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst om socialtjänsten bedömer att uppdraget som familjehem kräver att du är tjänstledig en period. Vid nyplaceringar erbjuds alla familjehem två månaders inkomstbortfall för att få en så bra start som möjligt för uppdraget.

Barnets situation avgör hur länge det behöver bo i ett familjehem. Vissa barn behöver bo i familjehem en kortare period och andra längre. Vissa barn bor i familjehem tills de blir vuxna.

Senast uppdaterad: