Harr

Inom kommunen finns såväl stora- som små strömmande vatten och många har bestånd av harr.

Var hittar jag harr?

I de outbyggda skogsälvarna Åby älv, Byske älv och Kågeälven ges närmast oändliga möjligheter till fiske. Här i kommunens norra del finner man harr från de mest nedströmsliggande strömmarna vid kusten till kommungränsen i norr och väster och vidare in i Norrbotten.
För den som söker ett stadsnära strömvatten finns möjligheten till harrfiske på grunda och strömsatta partier intill Rovön i Skellefte älv eller i Klintforsån.

I sydvästra delen av kommunen finns Sikån, Risån och Tallån som alla erbjuder harrfiske.

Hur får jag upp harr?

I de allra flesta dagar under en fiskesäsong finns ingen synbar kläckning. Detta gör att man istället får presentera sjunkande flugor s.k. nymfer som efterliknar insekter i deras vattenlevande stadium. De flugor som används för harr i små vattendrag är ofta desamma. Harr äter likartad föda, rör sig gärna gruppvis och leker på våren.

Senast uppdaterad: