Havsöring

Kommunens mest kända laxälv är Byskeälven, men även Kåge- och Åby älv är väl värda ett besök.

Var hittar jag lax och havsöring?

Dessa skogsälvar har samtliga en relativt tidig laxuppgång som normalt sett är som störst i andra halvan av juni.

I Skellefteälven erbjuds stadsnära fiske från såväl båt som land efter havsöring på våren och efter lax och havsöring på senhösten.

Hur fiskar jag lax och havsöring?

Bland flugfiskare diskuteras ofta färger och mönster på flugorna och vilka älvar som kräver vad. Detta gäller även älvarna i Skellefteå kommun och ett flertal lokala mönster finns. Det har inte kunnat bevisas vetenskapligt att vissa färger eller mönster fungerar bättre än andra. Med tanke på att laxen inte äter under sin lekvandring i älven så handlar det mesta om att irritera den till hugg.

Ett vanligt råd vid laxfiske är att ”flugan fiskar bättre i vattnet än på land” vilket betyder att det är viktigare att vara effektiv och uthållig med fiskandet snarare än att frekvent byta fluga. Det svåra är att lyckas få en fluga framför nosen på stigande fisk. Om flugan sedan råkar vara blå-grön istället för röd-vit kanske i slutändan har underordnad betydelse.

Havsöringpremiären sker oftast i mitten av maj medan laxen är tillåten att fånga i de flesta vattendrag från början av juni. Observera att tiderna för laxfisket bestäms av fiskeriverket och kan ändras från en säsong till en annan.

Hur väl man lyckas med fisket under resten av säsongen, som sträcker sig till mitten av september, beror till stor del på älvens vattenstånd och temperatur. Vanligtvis tilltar svårigheterna att locka till hugg med lågt och varmt vatten men det är fullt möjligt att fånga lax och havsöring under större delen av sommaren.

Laxen och havsöringen är på många sätt lika varandra vilket gjorde att man under lång tid trodde att de var av samma art. Fiskemetoderna som används är också likartade. För spinnfiskaren fungerar smala skeddrag i silveraktiga färger likväl som wobblers i olika storlekar bra. De flugor som används är ofta av typen ”hårvingeflugor” med eller utan förtyngning.

Senast uppdaterad: