Lake

Laken finns i de allra flesta vattnen i kommunen. Pröva gärna på selområden i nedre delarna av de större kustmynnande vattendragen eller på grynnor i de större sjöarna.

Var hittar jag lake?

Ett klassiskt ställe där mången lake hissats genom pimpelhålet är utanför Björnsholmen i nedre delen av Skellefteälven.

Hur får jag upp lake?

Den bästa perioden för fiske efter lake är december till februari. Fisket bedrivs då från isen. Eftersom laken i huvudsak är nattaktiv är fisket ofta bäst efter mörkrets inbrott. Den utrustning som används är styva pimpelspön med grov lina och stora blänken med fiskagnad krok. Betet bör föras nära botten och gärna "stötas" i bottenmaterialet. Vid fiske på ställen med lite hårdare ström krävs i regel en tung pirk med liten yta för att komma ned. En isborr med minst 150 mm. diameter rekommenderas, eftersom det inte är ovanligt med lake på över tre kg. På senhösten är det möjligt att bottenmeta lake innan isen hunnit lägga. Bästa platserna är vattendrag med lugnströmmande och relativt djupa avsnitt i nära anslutning till större sel, sjö eller havet. Intagningen av betet bör ske mycket långsamt och med pauser då betet ligger helt stilla. Med denna taktik är bottennapp tyvärr ingen ovanlighet, vilket gör att 0,40 mm. huvudlina rekommenderas. Ett trevägslekande kan användas som länk mellan sänke, krok och huvudlina.

De flesta andra fisken bedrivs under dygnets ljusa timmar. Laken däremot fiskas effektivast under dygnets mörka del. Trevliga tillbehör utgörs därför av maschaller och en fikaväska med varm choklad. För barnfamiljen är det en mycket trevlig upplevelse att byta julstressen mot ett par timmars stilla lakfiske under en stjärnklar himmel. Barnens skräckblandade förtjusning när de får dra upp en vilt slingrande lake blir ett minne för livet. Tyvärr finns det ett motstånd mot att fiska lake eftersom man inte gärna äter den fångade fisken. Detta förklarar man med att den ser ”otäck” ut och att man inte vet hur den kan tillagas. Lakens kött håller en mycket hög kvalitet och den kallas ofta sötvattenstorsk, beroende på sitt släktskap till denna art.

Lake är mycket uppskattad i vårt grannland Finland där den anses vara en delikatess, och man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att hitta samma uppfattning i Sverige. Stuvad lake och ”lakasoppa” är två klassiska recept väl värda att pröva.

Senast uppdaterad: