Mört

Mört är den vanligaste vitfisken i kommunen.

Var hittar jag mört och brax?

Den vitfisk som återfinns i kommunen utgörs i huvudsak av mört och braxen. Mörten är vanligast och återfinns i många av kommunens sjöar. Braxen finns framförallt i mer näringsrika sjöar som Tåmträsket, Ragvaldsträsket, Gummarksträsket och sjöarna i Bureälvens vattensystem. Även andra s.k. vitfiskarter som id, stäm och ruda finns men är inte lika vanliga som mört och braxen.

Hur fiskar jag mört och brax?

Vitfiskmetet är i huvudsak ett sommarfiske. Fisket är ofta bäst just efter leken i början av juni och när vattnet värmts upp i juli-augusti. Såväl braxen som mört återfinns i närheten av mjukbottnar med växtlighet. Djup på 1,5 – 2 m är ofta lämpligt och fisket är därför ofta möjligt att bedriva även från land.

Den enda fiskemetoden som används för riktat fiske efter mört och braxen är mete. Det klassiska rödvita korkflötet på toppknuten lina och bambuspö fungerar. Ännu bättre går det med tunna linor, små krokar och smäckra flöten. Istället för den stora daggmasken väljer man med fördel en liten mask, maggot, majs eller s.k. ”blood worms”.

Beroende på om man vill få mört eller braxen presenterar man betet på olika djup. Braxen tar uteslutande betet från botten. Mörten däremot tar oftast betet i närheten av botten och ibland i den fria vattenmassan.

Senast uppdaterad: