Öring

Öring och harr trivs i samma vatten och båda arterna finns i många av våra vattendrag.

Var hittar jag öring?

Inom kommunen finns såväl stora- som små strömmande vatten och många har bestånd av harr och öring. Öringen återfinns oftast i mindre numerär än harren. I de outbyggda skogsälvarna Åby älv, Byske älv och Kågeälven ges närmast oändliga möjligheter till fiske. Här i kommunens norra del finner man öring från de mest nedströmsliggande strömmarna vid kusten till kommungränsen i norr och väster och vidare in i Norrbotten.
För den som söker ett stadsnära strömvatten finns möjligheten till öringfiske i Klintforsån.

I sydvästra delen av kommunen finns Sikån, Risån och Tallån som alla erbjuder öringfiske.

Hur får jag upp öring och harr?

I de allra flesta dagar under en fiskesäsong finns ingen synbar kläckning. Detta gör att man istället får presentera sjunkande flugor s.k. nymfer som efterliknar insekter i deras vattenlevande stadium. De flugor som används för harr och öring i små vattendrag är ofta desamma. För större öringar kan fiskliknande flugmönster s.k. streamers vara effektiva. Öring rör sig ofta ensam och dominerar ett revir och leker på hösten.

Senast uppdaterad: