Fiskeregler

Havs och Vattenmyndigheten (förkortas HaV) är den myndighet i Sverige som fastställer vilka nationella bestämmelser som gäller fiske på det som kallas allmänna vatten, vilket i praktiken innebär fiske i havet längs kusten samt i Sveriges fem största sjöar. Utöver HaV:s bestämmelser kan även lokala regler gälla i gränsområdet där älvarna rinner ut i havet. Tänk på att det alltid är ditt eget ansvar som fiskare att veta vilka regler som gäller där du ska fiska.

Bra att veta:
Skellefteå kommun tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i denna information. Ansvaret ligger alltid på den fiskande att följa både lokala och nationella bestämmelser.

Nationella fiskeregler

Lokala fredningsområden i älvarnas mynningar

Utanför fyra av de fem kustmynnande älvarna (Åby-, Byske-, Kåge-, Skellefte- och Bure älvar) i Skellefteå kommun finns statligt beslutade fredningsområden med särskilda fiskeregler för att skydda älvarnas lokala bestånd av lax och öring. Undantaget är utanför Skellefteälven där odlad lax och öring sätts ut som kompensation för kraftverksutbyggnaden i älven. I Skellefteälvens mynningsområde finns det som kallas för terminalfiskeområde vars syfte är att gynna fisket efter dessa odlade fiskar.

Inom fredningsområden, med sina olika restriktionsgränser, utanför kommunens laxälvar gäller särskilda regler för fiske med handredskap, rörliga redskap och fasta redskap. Mer om dessa regler kan du läsa på länkarna nedan. Lagtext och beskrivning på regler och gränser för de olika områdena finns i Havs och Vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att det utanför övriga kustmynnande vattendrag inom Skellefteå kommun gäller totalt fiskeförbud från och med den 1 september till och med den 31 december inom 200 meter från mynningen.

Regler för olika områden

Inom fiskevårdsområdena Åbyälvens övre- och Åbyälvens nedre fiskevårdsområden gäller lokala regler som fastställts av respektive område. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven
Inom Åbyälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Kusten
Åbyälvens fredningsområde sträcker sig från Tåmsvartens ostligaste udde till Busköns sydvästra udde. Inom detta område gäller totalt förbud mot fiske efter lax och öring under hela året.

Restriktionsgräns 1 går som en linje från udden väster om Ole-Vippersagrundet över Ole-Vippersagrundets nordspets och Timmermarksgrundets nordspets till den lilla udden nordväst om Orrholmsudden. Inom detta område är fiske med fast redskap som i någon del är över 1,5 m förbjudet.

Restriktionsgräns 2 är en linje från Lillörens östra spets över Degergrundets östra udde till Sandviksuddens södra spets. Inom detta område är allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter. Det är även tillåtet att fiska med handredskap om där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.

Fiske med handredskap efter lax och öring får ske utanför restriktionsgräns 2 från och med den 17 juni till och med den 15 september. Vid sådant fiske får max en öring eller en lax behållas per fiskande och dygn. Minimimått för öring är 50 centimeter och minimimått för lax är 60 centimeter i havet.

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan
Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Inom Byske älvs fiskevårdsområde gäller lokala regler som fastställts av fiskevårdsområdet. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven
Inom Byskeälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Kusten
Byskeälvens fredningsområde sträcker sig från Södra Storöudden över Storgrundets östra udde och östra delen av Tåmgrönnan till östra delen av Tåmsvartens ostligaste udde. Inom detta område gäller totalt förbud mot fiske efter lax och öring under hela året.

Restriktionsgräns 2 ligger som en linje från Stenpiren på Svartnäsuddens nordvästra sida till Långöruddens östra spets Inom detta område är allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 m. Det är även tillåtet att fiska med handredskap om där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.

Fiske med handredskap efter lax och öring får ske utanför restriktionsgräns 2 från och med den 17 juni till och med den 15 september. Vid sådant fiske får max en öring eller en lax behållas per fiskande och dygn. Minimimått för öring är 50 cm och minimimått för lax är 60 cm i havet.

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan
Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Inom Kågeälvens fiskevårdsområden gäller lokala regler som fastställts av fiskevårdsområdet. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven
Inom Kågeälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Kusten
Kågeälvens fredningsområde sträcker sig från Lillsnäckhamn till Södra Storöudden. Inom detta område gäller totalt förbud mot fiske efter lax och öring under hela året.

Restriktionsgräns 1 är en linje från Kågön till Ostnäsuddens sydligaste spets. Inom detta område gäller förbud mot fiske med fast redskap som i någon del är över 1,5 m.

Restriktionsgräns 2 bildas med linjer från Orrholmens norra spets via Ytterstholmen till Bastuholmens sydöstra udde och från Södra Bastuholmsgrund till Ön. Inom detta område är allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 m. Det är även tillåtet att fiska med handredskap om där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan
Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Inom Bureälvens fiskevårdsområden gäller lokala regler som fastställts av fiskevårdsområdet. I angränsande kustområde har HaV fastslagit vad som gäller för fiske med handredskap, rörliga redskap och fast redskap.

Älven
Inom Bureälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. Ansvaret för att känna till och följa dessa regler ligger hos fiskeutövare. Om du vill få mer information om fiskebestämmelser som gäller vid fiske i älven kan du kontakta fiskevårdsområdet.

Kusten
Utanför Bureälvens mynning gäller särskilda bestämmelser för fiske inom restriktionsgräns 2. Restriktionsgräns 2 bildas med en linje från Storgrundets sydspets till Landskärs nordvästra spets. Inom detta område allt fiske förbjudet undantaget fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 m. Tillåtet är även fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Det är alltså tillåtet att stå i en båt och kasta med drag. Det är inte tillåtet att dra drag efter båten.


Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan
Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Älven
Inom Skellefteälvens sötvattensområde (älven) gäller regler fastslagna av HaV. Utöver dessa regler kan fiskevårdsområdena själva sätta ytterligare restriktioner. I nedre delarna av Skellefteälven (Nedströms Lejonströms FVO) finns inget fiskevårdsområde, vilket innebär att fiskerättsägarna beslutar om allmänhetens tillträde till fisket.

Kusten
Skellefteälvens mynningsområde utgör ett terminalfiskeområde. Syftet med terminalfiskeområdet är att yrkesfisket ska koncentreras till dessa områden och fiska på odlad fisk. Detta i sin tur skonar de vilda laxbestånd.

Skellefteälvens terminalfiskeområde sträcker sig från Kågnäsuddens ostligaste punkt, latitud 64 44, 98N, longitud 21 18, 00 O, över Skötgrunnans sydostspets, latitud 64 35, 55N, longitud 21 30, 40 O, till Skallöns sydspets, latitud 64 34, 24 N, longitud 21 90, 10 O.

Inre restriktionsgräns för området bildas av en förlängning av Örviksvägens till Gnäggskatan. Inom detta område råder förbud att fiska med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 m.

Fiskeförbud inom 3-meters djupkurvan
Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

De flesta sjöar och vattendrag i Skellefteå kommun ingår i något av de 30 olika fiskevårdsområden som finns inom kommunen. I dessa vatten har fiskerättsägarna genom sin förening möjlighet att tillämpa begränsningar i fisket, vilka då gäller utöver fiskereglerna enligt HaV:s bestämmelser.

Vid frågor om lokala fiskeregler eller fiskekort kontaktas respektive fiskevårdsområdesförening.

För de vatten som inte ingår i ett fiskevårdsområde krävs fiskerättsägarens tillåtelse innan du fiskar, samt att du måste följa Havs och Vattenmyndighetens regler där dessa gäller.

I Skellefteälven från mynningen i havet till dammen i Mobacken gäller Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter.

Lax: Tillåtet att fiska året runt. Minimimått 50 cm.
Öring: Fredad från 1 september - 14 oktober. Minimimått 50 cm. Max en öring med fettfena per fiskare och dygn. Ingen begränsning per dygn för odlad öring (saknar fettfena).
Harr: Fredad från 15 april - 31 maj. Minimimått 35 cm.

Utöver dessa regler kan fiskerättsägare och fiskevårdsområden sätta ytterligare begränsningar. På denna sträcka finns ett fiskevårdsområde vilket är Lejonströms fiskevårdsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor och svar

I fiskerilagstiftningen gäller olika regler för olika typer av redskap. Här nedan ska vi försöka reda ut hur de olika redskapen definieras.

Skellefteå kommun ansvarar ej för eventuella felaktigheter. Den kompletta lagtexten hittar du hos Fiskeriverket.

Fasta redskap
Med fast redskap menas fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

För att använda fasta redskap i havet krävs fiskerätt.

Rörligt redskap
Som rörligt redskap räknas fiskeredskap som inte är fasta redskap. Till rörliga redskap räknas nät, långrev, ryssja, bur, handredskap och håv. För att få fiska med rörliga redskap som nät, långrev, ryssja, och bur behöver du vara folkbokförd i Sverige.

I allmänt vatten längs kusten är det tillåtet att fiska med rörliga redskap med vissa restriktioner. Till exempel gäller särskilda regler inom älvarnas fredningsområden och inom 3-meters djupkurvan.

Den som fiskar med rörliga redskap i vatten där fisket är fritt för var och en får endast använda nät, långrev, ryssja, bur och håv. Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 meter.

Fiske efter lax och öring med drivnät, drivlinor, förankrade linor och förankrade flytnät är generellt förbjudet längs Skellefteås kust.

Handredskap
Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Det är tillåtet för alla att fiska med handredskap i havet.

Det är tillåtet att fiska med handredskap i allmänt vatten längs kusten med vissa restriktioner för lax och öring inom älvarnas fredningsområden.

I sötvattensområdena tillhör fisket fiskerättsägarna. För att fiska i sådant vatten krävs fiskerättsägarens godkännande. Inom Skellefteå kommun är det i huvudsak fiskevårdsområden som förvaltar fisket och erbjuder fisket till allmänheten. Under vissa perioder råder dock fiskeförbud efter lax och öring.

Övrig information om några handredskap - Utterbräda
I sötvattensområden är fiske med utter och därmed jämförliga redskap och fiske med släp eller kastlina som har max tre krokar är tillåtet. Detta förutsätter dock att du har fiskerätt eller tillstånd av fiskerättsägaren. Inom Skellefteå kommun är det ofta ett fiskevårdsområde som ger tillåtelsen.

Genom märkning av rörliga redskap ska det framgå vem som använder redskapet och om användaren är fritidsfiskare, yrkesfiskare eller fiskar med stöd av enskild fiskerätt.

Vid fiske med rörliga redskap (max 300 meter långt) ska redskapet märkas med en fiskekula i vardera änden. Fiskekulan ska vara minst 15 cm i diameter och ha färgen röd, orange, gul eller vit. Redskap som är kortare än 50 meter får märkas med en fiskekula eller en cylinder som är minst 20 cm lång, 6 cm i diameter och färgerna röd, orange, gul eller vit.

Redskapen ska alltid märkas med namn och adress/telefonnummer, eller registreringsnummer från Länsstyrelsen. Dessutom ska fritidsfiskare ange F, medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt ange ER.

Om nätet inte är överseglingsbart ska vakarstänger (flaggor) istället för kulor användas.

Längs kusten inom Skellefteå kommun råder förbud mot fiske med nät på grundare vatten än 3-meters djupkurva, enligt gällande sjökort, under vissa tider på året. Detta för att skydda den hotade havsöringen.

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter är fiske med nät förbjudet från och med den 1 april till och med den 10 juni samt från och med den 1 oktober till och med den 31 december. Dock får fiske bedrivas med nät med mindre maskstorlek än 37 millimeter från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober.Maskstorleken avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Exempel en fyrkantsmaska med 50 millimeter sida (stolpe) är en 100 millimeter sträckt maska.

Det är tillåtet för alla att fiska med handredskap i havet. Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Det finns dock regler att följa, som till exempel att du får använda max sex redskap/nät och i vissa områden och under vissa perioder är det förbjudet att fiska.

Det fria handredskapsfisket innebär att du och alla andra har rätt att fritt fiska med handredskap längs Sveriges kust och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Här kan du alltså spinnfiska, meta och pimpla med spö och lina med max tio krokar.

Om du ska fiska med nät eller fällor

Övriga frifiskebestämmelser som gäller till exempel nät och fällor omfattar endast folkbokförda i Sverige. Här finns också regler att följa, som till exempel att du får max fiska med sex redskap ( ett redskap 30 meter nät) och max 180 meter nät per person i båten samt i vissa områden och under vissa perioder är det förbjudet att fiska. 

Med handredskap, fiskespö, får du fiska längs hela Skellefteå kommuns kust. Det finns områden där du inte får dra drag efter båten eller använda utterbräda. Det är områden närmast älvarnas mynning. Men du får stå och kasta drag från båten även i dessa områden.

Du får lägga ut mjärdar längs Skellefteås kust under hela året. Det du måste tänka på är att märka bojen med namn och telefonnummer samt ett F om du är fritidsfiskare och redskapet får inte vara högre än 1,5 meter.

Du som är folkbokförd i Sverige får fiska med max sex redskap och max 180 meter nät per person i båten. Tänk på att den som fiskar med nät måste vara med i båten vid utlägg och vittjning och det ska framgå av märkningen vem som fiskar.

Med handredskap, fiskespö, och nät får du fiska lax och öring inom vissa områden, vissa tider på året. Du måste ta reda på vad som gäller i just ditt område.

Senast uppdaterad: