Kuljetuspalvelu

Voit hakea kuljetuspalvelua, jos sinulla on pysyvä toimintarajoite, joka vaikeuttaa merkittävästi liikkumista omatoimisesti tai julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Kun olet hakenut kuljetuspalvelua, saat hakemukseesi kirjallisen päätöksen. Päätöksessä ilmoitetaan, myönnetäänkö sinulle kuljetuspalvelu vai ei.

Päätös voi olla voimassa tietyn ajan tai toistaiseksi. Päätöksessä voidaan ilmoittaa, kuinka monta kuljetuspalvelumatkaa saat tehdä kuukaudessa tai vuodessa. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, voit valittaa siitä.

Hae kuljetuspalvelua

Voit hakea kuljetuspalvelua suoraan matkapuhelimellasi, tabletillasi tai tietokoneellasi sähköisen asiointipalvelumme kautta. Jos et voi tai halua hakea kuljetuspalvelua digitaalisesti, voit hakea sitä suullisesti asiakaspalvelun kautta.

Huomaa, että sähköiset asiointipalvelut ja lomakkeet ovat ruotsiksi.

Ota yhteyttä Skellefteån kunnan asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910-73 50 00 (näppäinvalinta 1), jos sinulla on kysyttävää kuljetuspalvelusta tai haluat apua kuljetuspalvelun hakemiseen. Sen jälkeen kun olet soittanut asiakaspalveluun, kuljetuspalvelukäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä hakemuksesi käsittelemiseksi.

Kenellä on oikeus kuljetuspalveluun?

Kuljetuspalvelulaki määrää, kenellä on oikeus saada kuljetuspalvelua. Kunta päättää, täytätkö kuljetuspalvelun saamisen kriteerit. Päätös tehdään sen perusteella, kuinka vaikeaa sinun on liikkua omatoimisesti ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Ikäsi ei vaikuta siihen, saatko kuljetuspalvelun vai et.

Saat käyttää kuljetuspalvelua matkustamiseen kotoa työpaikalle ja takaisin (työmatkoihin), matkustamiseen kotoa lukiokouluun ja sieltä takaisin sekä vapaa-ajan matkoihisi.

Lääketieteellinen todistus

Kun haet kuljetuspalvelua, voit joutua toimittamaan lääketieteellisen todistuksen, joka osoittaa toimintarajoitteesi ja sen keston sekä vaikeutesi liikkua ja matkustaa julkisilla liikennevälineillä. Sinun on toimitettava lääketieteellinen todistus, kun haet kuljetuspalvelua ensimmäistä kertaa.

Todistuksen voi laatia lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tai toimintaterapeutti. Terveyskeskus tai hoitovastaanotto veloittaa sinulta todennäköisesti maksun todistuksen laatimisesta.

Saattaja ja kanssamatkustaja

Jos tarvitset matkasi aikana avustamista myös muutoin kuin varsinaisen kuljetuspalvelumatkan aikana, esimerkiksi ostoksia tehdessäsi, sinulla on mahdollisuus ottaa yksi kanssamatkustaja kuljetuspalvelumatkalle. Kuljetuspalvelumatkaa tilatessasi sinun on ilmoitettava, onko mukanasi kanssamatkustaja.

Jos tarvitset toimintarajoitteesi takia apua varsinaisen kuljetuspalvelumatkan aikana, voit hakea saattajaa matkan ajaksi. Sinulla ei ole oikeutta saattajaan kuljetusmatkan ajaksi, jos selviydyt kuljetusmatkan ajan itse ja tarvitset apua vasta perille saavuttuasi.

Kuljetuspalvelu on joukkoliikennettä

Yhdistelemme kuljetuspalvelumatkoja aina kun se on mahdollista. Se tarkoittaa, että voit joutua jakamaan auton tai erikoisajoneuvon muiden matkustajien kanssa. Matka voi kestää siksi kauemmin, jos kuljettajan täytyy noutaa ja jättää kyydistä useita henkilöitä. Taksilla on oikeus muuttaa toivomaasi lähtöaikaa aikaistamalla sitä enintään tunnilla tai myöhentämällä sitä enintään puolella tunnilla, jotta matka voidaan sovittaa yhteen muiden matkustajien matkojen kanssa. Sinulle tulee ilmoittaa tästä matkaa tilatessasi. Pysähdykset matkan aikana eivät ole sallittuja edes lyhytaikaista asiointia varten.

Kunnalla on oikeus peruuttaa kuljetuspalvelulupasi, jos olet sen haltijana rikkonut vakavasti tai toistuvasti kuljetuspalvelun ehtoja ja sääntöjä.

  • Kuljetuspalvelumatkustajan aggressiivinen/väkivaltainen käytös ajoneuvossa, kanssamatkustajien ja kuljettajan uhkaaminen sekä ajoneuvon ja sen varustuksen vahingoittaminen katsotaan vakavaksi kuljetuspalvelun ehtojen ja sääntöjen rikkomukseksi.
  • Matkat, joita varten on tilattu kuljetuspalvelu mutta joita matkustaja ei suorita, katsotaan kuljetuspalvelun ehtojen ja sääntöjen rikkomukseksi.
  • Kuljetuspalvelun käyttäminen matkustamiseen lääkärikäynneille tai muuhun lääketieteelliseen hoitoon, fysioterapiaan, hammaslääkäriin tai terapiahoitoon ja sieltä pois katsotaan kuljetuspalvelun ehtojen ja sääntöjen rikkomukseksi. Sinulla ei tarvitse olla myönnettyä kuljetuspalvelulupaa tilataksesi sairasmatkan (sjukresa).

Peruuttamispäätöksestä voi valittaa.

Työmatkat voidaan myöntää väestörekisterissä olevan osoitteesi ja työpaikkasi osoitteen välille. Työmatkat voidaan myöntää myös tiettyjä opintoja varten.

Työmatkat ovat kuljetuspalvelumatkoja, joissa on pienempi omavastuu ja jotka järjestetään Skellefteån kunnan alueella. Yhdelle päivälle voidaan myöntää enintään yksi edestakainen työmatka. Erityisen harkinnan perusteella voidaan myöntää enemmän kuin kaksi matkaa päivässä, esimerkiksi jos henkilöllä on jaettu työvuoro (delad tur). Työmatkat voidaan myöntää henkilöille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu ja jotka kulkevat säännöllisesti vakituiseen määräpaikkaan ansiotyöhön* tai koulutukseen, joka antaa oikeuden valtion tukeen opintotukiasetuksen nojalla (CSN-oikeutettu). Tämä koskee sekä kokoaikaista että osa-aikaista työtä/opiskelua. *Ansiotyö: palkkatyö. Tämä ei käsitä harjoittelua, päivätoimintaa tai työnvälityksen (Arbetsförmedlingen) kautta suoritettavia työmarkkinatoimenpiteitä. Sinun on toimitettava työnantajan laatima todistus vuosittain viimeistään 15. maaliskuuta, jotta voit tehdä työmatkat 1. huhtikuuta alkaen. Opiskelijoiden tulee toimittaa todistus ennen jokaisen lukukauden alkua.

Työmatkoja ei myönnetä työtehtävien takia tehtäviin matkoihin, eikä työssä tehtävillä matkoilla saa käyttää myöskään perustaksan mukaista kuljetuspalvelua. Työnantajasi täytyy järjestää nämä matkat. Myönnetyt työmatkat eivät käsitä myöskään esimerkiksi matkoja nuorten kesätyöhön (feriepraktik) ja sieltä takaisin.

Lähetä todistus osoitteeseen

Skellefteå kommun
Socialkontoret
Avgifter och färdtjänst
931 85 SKELLEFTEÅ

Maksut

Kuljetuspalvelun hinta määräytyy sen mukaan, mihin tarkoitukseen käytät kuljetuspalvelua. Kuljetuspalvelussa on oma hinnasto tavallisille kuljetuspalvelumatkoille (niin kutsutuille vapaa-ajan matkoille). Skellefteån kunnalla on lisäksi erillinen hinnasto työmatkoille eli matkoille, jotka teet siirtyäksesi kotoa työ- tai opiskelupaikkaasi ja sieltä takaisin.

Näin maksat matkat

Maksat kuljetuspalvelumatkasi suoraan kuljettajalle jokaisen matkan yhteydessä tai laskutuskortin avulla jälkikäteen. Voit hakea laskutuskorttia (faktureringskort) ottamalla yhteyttä Skellefteå Taxiin puhelinnumeroon 0910-173 10. Hinnasto perustuu Länstrafikenin hinnastoon, johon on lisätty 25 kruunun lisämaksu. Maksat yhdensuuntaisesta matkasta aina vähintään 53 kruunua. Alle 19-vuotiaat kuljetuspalveluun oikeutetut lapset ja nuoret maksavat yhdensuuntaisesta matkasta alle 19-vuotiaita lapsia ja nuoria koskevan Länstrafikenin taksan, johon on lisätty 25 kruunun lisämaksu.

Alla olevasta taulukosta näet, mikä hinnasto koskee juuri sinua.

Seuraavat Skellefteån kunnan kuljetuspalvelumatkustajat eivät maksa mitään kuljetuspalvelumatkoistaan:

  • lukio-oppilaat, joille on myönnetty päätöksellä kuljetuspalvelu, kun he matkustavat kotoa lukiokouluun ja lukiokoulusta kotiin. Muilla reiteillä heiltä veloitetaan tavallinen kuljetuspalvelutaksa.
  • lapset, joille on myönnetty päätöksellä kuljetuspalvelu, kun he matkustavat kotoa esikouluun/vapaa-ajankotiin ja esikoulusta/vapaa-ajankodista kotiin. Muilla reiteillä heiltä veloitetaan tavallinen kuljetuspalvelutaksa.
  • nuoret, jolle on myönnetty päätöksellä kuljetuspalvelu, kun he matkustavat kotoa lyhytaikaishoivaan (korttidstillsyn) ja lyhytaikaishoivasta kotiin. Muilla reiteillä heiltä veloitetaan tavallinen kuljetuspalvelutaksa.

Kuljetuspalvelu päivätoimintaan ja sieltä takaisin: Henkilöt, jotka matkustavat kuljetuspalvelulla dementiaa sairastavien päivätoimintaan, jonka järjestäjänä on Skellefteån kunnan hoito- ja hoivayksikkö, maksavat 24 kruunua / yhdensuuntainen matka. Et maksa matkastasi mitään taksissa, vaan saat jälkikäteen laskun matkasta. Maksu veloitetaan matkasta väestörekisterissä olevan osoitteesi (ei kesäasunnon) ja päivätoiminnan välillä. Muilla reiteillä veloitetaan tavallinen kuljetuspalvelutaksa.

Maksut kuljetuspalvelusta päivittäiseen toimintaan (daglig verksamhet) ja sieltä takaisin

Kuljetuspalvelu päivittäiseen toimintaan ja sieltä takaisin: Henkilöt, jotka matkustavat kuljetuspalvelulla päivittäiseen toimintaan (daglig verksamhet), maksavat 22 kruunua / yhdensuuntainen matka. Skellefteå Taxi laskuttaa matkan, jos sinulla on laskutuskortti (hae laskutuskorttia Skellefteå Taxilta soittamalla numeroon 0910-173 10). Muussa tapauksessa maksat omavastuuosuutesi matkan yhteydessä. Maksu veloitetaan matkasta väestörekisterissä olevan osoitteesi (ei kesäasunnon) ja päivittäisen toiminnan välillä. Muilla reiteillä peritään tavallinen kuljetuspalvelutaksa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos oleskelet tilapäisesti toisessa kunnassa, saat käyttää kuljetuspalvelua tässä kunnassa enintään 30 yhdensuuntaista matkaa yhden kalenterivuoden aikana.
Tilaa liput soittamalla puhelinnumeroon 0910-73 50 00 ja näppäilemällä sitten 1, jotta sinut yhdistetään sosiaalisen tuen ja huolenpidon yksikköön.

Jos haluat matkustaa muihin kuntiin, voit hakea valtakunnallista kuljetuspalvelua (riksfärdtjänst).

Soita Skellefteån kuntaan numeroon 0910-73 50 00 ja näppäile sitten 1, jotta sinut yhdistetään sosiaalisen tuen ja huolenpidon asiakaspalveluun.
Se lähettää asiasi edelleen kuljetuspalvelukäsittelijälle Avgifter och färdtjänst (maksut ja kuljetuspalvelu) -yksikköön. Hakemus tulee jättää viimeistään kolme viikkoa ennen lähtöä.

Jos haluat tilata taksin kuljetuspalvelumatkaa varten, soita numeroon 0910-173 10. Voit soittaa tilauksesi ympäri vuorokauden. Tilausten vastaanottaja suunnittelee matkat niin, että niitä voidaan järjestää yhteiskuljetuksina. Siksi on tärkeää, että tilaat matkasi hyvissä ajoin heti, kun tiedät, milloin teet matkan. Tilaa paluumatka mielellään samalla kertaa.

Jos esimerkiksi tiedät, että haluat käyttää kuljetuspalvelutaksia seuraavana päivänä tiettyyn aikaan, voit tilata matkan jo edellisenä päivänä. Jos et ole voinut suunnitella matkaa etukäteen erityistilanteen vuoksi, on riskinä, että yhtään autoa ei ole vapaana toivottuna ajankohtana.

Tilaa kuljetuspalvelumatka kuljetuspalvelubussilla puhelinnumerosta 0910-173 10.

Kuinka paljon kuljetuspalvelulla matkustaminen maksaa?

Kuljetuspalvelun avulla matkustamisen kustannukset määräytyvät sen mukaan, mihin tarkoitukseen käytät kuljetuspalvelua.
Napsauta tästä nähdäksesi nykyisen hinnaston. Linkki toiselle verkkosivustolle.

Tietyt kuljetuspalvelulla tehtävät matkat ovat ilmaisia lapsille ja nuorille. Tämä koskee matkoja, jotka lukio-opiskelijat tekevät kuljetuspalvelun avulla kodin ja lukiokoulunsa välillä, ja matkoja, jotka lapset tekevät kuljetuspalvelun avulla kodin ja esikoulunsa/vapaa-ajankotinsa välillä.

Joukkoliikenteelle ovat tunnusomaista yhteiskuljetukset, joilla pysähdytään vain pysäkeillä. Siksi pysähdyksiä ei sallita myöskään kuljetuspalvelumatkojen aikana. Jos kuljetusmatkan aikana tehdään pysähdys, matkan jatkuessa pysähdyksen jälkeen asiakkaalle alkaa uusi kuljetuspalvelumatka.

Työmatkat voidaan myöntää henkilöille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu ja jotka kulkevat säännöllisesti vakituiseen määräpaikkaan ansiotyöhön tai koulutukseen, joka antaa oikeuden valtion tukeen opintotukiasetuksen (2000:655) nojalla. Työmatkat voidaan myöntää koko- ja osa-aikaisille työntekijöille ja opiskelijoille.

Myönnetyt työmatkat ovat kuljetuspalvelumatkoja, joissa on pienempi omavastuuosuus. Työmatkoja ei myönnetä kuljetuspalvelualueen eli Skellefteån kunnan ulkopuolelle.

Yhdelle päivälle voidaan myöntää enintään yksi edestakainen työmatka väestörekisterissä olevan osoitteen ja työpaikan välillä.

Erityisen harkinnan perusteella voidaan myöntää enemmän kuin kaksi matkaa päivässä. Perusteena voi olla tällöin esimerkiksi jaettu työvuoro (delad tur).

Voit tavallisesti käyttää kuljetuspalvelua niin usein kuin sitä tarvitset. Sinulle myönnetyssä päätöksessä voidaan kuitenkin ilmoittaa raja sille, kuinka monta matkaa saat enintään tehdä kuukaudessa tai vuodessa.

Päätöksessäsi voidaan myös ilmoittaa, että saat käyttää kuljetuspalvelua ainoastaan tiettynä ajanjaksona vuodessa, kuten talvikaudella

Kuljetuspalvelu on voimassa Skellefteån kunnassa.

Jos asut kunnan reuna-alueilla ja lähin palvelukeskittymä on toisessa kunnassa, voit saada matkustaa kuljetuspalvelulla sinne esimerkiksi posti- ja pankkiasioiden hoitamiseksi tai optikolla käymiseksi.

Kyllä, voit käyttää niitä. Voimassaoloaika on ilmoitettu lipussa oikeassa alalaidassa.

Saamassasi päätöksessä ilmoitetaan, kuinka kauan kuljetuspalvelulupasi on voimassa.

Kuljetuspalvelulla matkustaessasi sinun ei tarvitse esittää kuljetuspalvelukorttia vaan riittää, että esität voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Henkilöllisyystodistukseksi katsotaan ajokortti, henkilökortti tai passi.

Kuljetuspalvelumatkoja pyritään yhdistelemään aina kun mahdollista, joten matkat toteutetaan usein usean henkilön yhteiskuljetuksina. Sen vuoksi kuljetuspalvelumatkoille ei saa ottaa mukaan lemmikkieläimiä allergiariskin takia.

Henkilöt, joilla on opaskoira tai palvelukoira, saavat kuitenkin ottaa tämän mukaan matkalle.

Riittää, että osoitat henkilöllisyytesi voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella, kuten ajokortilla, passilla tai henkilökortilla.

Sinun vastuullasi on pysyä selvillä siitä, milloin kuljetuspalvelulupasi voimassaolo päättyy.

Sinulle myönnetty päätös voi koskea tiettyä ajanjaksoa, kuten talvikautta. Tämä tarkoittaa, että saat matkustaa kuljetuspalvelulla 1. lokakuuta ja 30. huhtikuuta välisenä aikana.

Senast uppdaterad: