Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor (så kallade fritidsresor) finns en prislista, för arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Färdtjänst

Du betalar för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa eller via faktureringskort i efterhand. För att ansöka om faktureringskort kontaktar du Skellefteå Taxi på telefon 0910-173 10. Prislistan bygger på Länstrafikens prislista med ett påslag med 25 kronor. Du betalar alltid minst 57 kronor för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar i enlighet med Länstrafikens taxa för barn och ungdomar upp till 19 år, med ett påslag på 25 kronor per enkelresa.

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Följande avgifter gäller från 1 januari 2022

Vuxenbiljett + 25 kronor

Barn-/ungdomsbiljett + 25 kronor

Gratis

Färdtjänstberättigad vuxen

Barn under 6 år som åker ensam

Barn under 6 år som åker med en betalande vuxen

Vuxen medresenär

Barn och ungdomar mellan 6-19 år

Ledsagare

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:

  • Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet för personer med demenssjukdom, inom vård och omsorg, betalar 24 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och dagverksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Personer som åker färdtjänst till daglig verksamhet betalar 20 kronor per enkelresa. Resan faktureras av Skellefteå Taxi om du har ett faktureringskort (ansök om ett faktureringskort hos Skellefteå Taxi genom att ringa 0910-173 10), annars betalar du egenavgiften i samband med resan. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och den dagliga verksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Prislista för färdtjänst från 1 januari 2023

Avstånd i kilometer

Enkel vuxen (avgift i kronor)

Enkel barn/ungdom 19 år
(avgift i kronor)

0 - 7

57

44

8 - 15

68

47

16 - 22

79

52

23 - 30

94

59

31 - 37

106

65

38 - 45

116

70

46 - 52

124

75

53 - 60

136

80

61 - 67

150

87

68 - 75

164

91

76 - 82

175

97

83 - 90

185

101

91 - 97

196

107

98 - 105

208

112

106 - 112

220

118

113 - 120

233

124

121 - 127

245

130

128 - 135

258

136

136 - 142

268

141

143 - 150

276

148

151 - 157

279

152

158 - 165

286

155

166 - 172

295

160

173 - 180

304

164

181 - 187

316

170

188 - 195

329

177

196 - 202

339

182

203 - 210

351

188

211 - 230

363

194

231 -

375

200

Prislista för arbetsresor från 1 april 2023

Sträcka kilometer

Avgift kronor

0 - 7

26

8 - 15

31

16 - 22

35

23 - 30

42

31 - 37

46

38 - 45

50

46 - 52

55

53 - 60

58

61 - 67

64

68 - 75

68

76 - 82

72

83 - 90

77

För riksfärdtjänst finns en särskild prislista. Priserna beslutas av regeringen.

Resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift

Prislista för riksfärdtjänst

Sträcka kilometer

Egenavgift i kronor

0 - 100

105

101 - 125

130

126 - 150

165

151 - 175

195

176 - 200

220

201 - 225

255

226 - 250

275

251 - 275

300

276 - 300

320

301 - 350

370

351 - 400

420

401 - 450

455

451 - 500

480

501 - 600

535

601 - 750

600

751 - 1000

655

1001 - 1250

680

1251 - 1500

700

1501 och längre

755

Senast uppdaterad: