Avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst

Priset för färdtjänst beror på vad du använder färdtjänsten till. För vanliga färdtjänstresor (så kallade fritidsresor) finns en prislista, för arbetsresor, alltså resor som du gör till och från ditt arbete eller där du studerar, har Skellefteå kommun en särskild prislista.

Färdtjänst

Du betalar för din färdtjänst direkt till chauffören vid varje resa eller via faktureringskort i efterhand. För att ansöka om faktureringskort kontaktar du Skellefteå Taxi på telefon 0910-173 10. Prislistan bygger på Länstrafikens prislista med ett påslag med 25 kronor. Du betalar alltid minst 52 kronor för en enkelresa. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar upp till 19 år betalar i enlighet med Länstrafikens taxa för barn och ungdomar upp till 19 år, med ett påslag på 25 kronor per enkelresa.

I tabellen nedan kan du se vilken prislista som gäller för just dig.

Följande avgifter gäller från 1 januari 2022

Vuxenbiljett + 25 kronor

Barn-/ungdomsbiljett + 25 kronor

Gratis

Färdtjänstberättigad vuxen

Barn under 6 år som åker ensam

Barn under 6 år som åker med en betalande vuxen

Vuxen medresenär

Barn och ungdomar mellan 6-19 år

Ledsagare

Följande färdtjänstresenärer i Skellefteå kommun betalar ingen avgift för färdtjänstresor:

  • Gymnasieelever med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till gymnasieskolan och från gymnasieskolan till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Barn med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till förskolan/fritidshemmet och från förskolan/fritidshemmet till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.
  • Ungdomar med beslut om färdtjänst, när de reser från hemmet till korttidstillsyn och från korttidstillsyn till hemmet. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Personer som åker färdtjänst till dagverksamhet för personer med demenssjukdom, inom vård och omsorg, betalar 24 kronor per enkelresa. Du betalar inte någon avgift i taxin utan får en faktura i efterskott på reskostnaden. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och dagverksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Personer som åker färdtjänst till daglig verksamhet betalar 20 kronor per enkelresa. Resan faktureras av Skellefteå Taxi om du har ett faktureringskort (ansök om ett faktureringskort hos Skellefteå Taxi genom att ringa 0910-173 10), annars betalar du egenavgiften i samband med resan. Avgiften gäller mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och den dagliga verksamheten. Andra sträckor gäller ordinarie färdtjänsttaxa.

Prislista för färdtjänst från 1 januari 2023

Avstånd i kilometer

Enkel vuxen (avgift i kronor)

Enkel barn/ungdom 19 år
(avgift i kronor)

0 - 7

55

42

8 - 15

65

45

16 - 22

75

50

23 - 30

88

57

31 - 37

96

61

38 - 45

105

65

46 - 52

112

69

53 - 60

122

74

61 - 67

135

80

68 - 75

147

86

76 - 82

157

91

83 - 90

165

95

91 - 97

175

100

98 - 105

185

105

106 - 112

196

111

113 - 120

208

117

121 - 127

219

122

128 - 135

230

128

136 - 142

238

132

143 - 150

251

138

151 - 157

258

142

158 - 165

265

145

166 - 172

274

150

173 - 180

282

154

181 - 187

293

159

188 - 195

305

165

196 - 202

314

170

203 - 210

325

175

211 - 230

336

181

231 -

347

186

Prislista för arbetsresor från 1 april 2021

Sträcka kilometer

Avgift kronor

0 - 7

24

8 - 15

28

16 - 22

32

23 - 30

38

31 - 37

42

38 - 45

46

46 - 52

50

53 - 60

54

61 - 67

58

68 - 75

62

76 - 82

66

83 - 90

70

För riksfärdtjänst finns en särskild prislista. Priserna beslutas av regeringen.

Resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift

Prislista för riksfärdtjänst

Sträcka kilometer

Egenavgift i kronor

0 - 100

105

101 - 125

130

126 - 150

165

151 - 175

195

176 - 200

220

201 - 225

255

226 - 250

275

251 - 275

300

276 - 300

320

301 - 350

370

351 - 400

420

401 - 450

455

451 - 500

480

501 - 600

535

601 - 750

600

751 - 1000

655

1001 - 1250

680

1251 - 1500

700

1501 och längre

755

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: