Mitä kunta tekee?

Skellefteån kunta huolehtii monista asioista, joista on hyötyä kuntalaisille. Kunta huolehtii muun muassa esikouluista, kouluista, sosiaalipalvelusta ja vanhustenhuollosta. Jokaisen kunnan täytyy lain nojalla tarjota tietyt palvelut.

Skellefteån kunta huolehtii monista asioista, joista on hyötyä kuntalaisille. Kunta huolehtii muun muassa esikouluista, kouluista, sosiaalipalvelusta ja vanhustenhuollosta. Jokaisen kunnan täytyy lain nojalla tarjota tietyt palvelut.

Kunnan täytyy huolehtia siitä, että kuntalaisten saatavilla ovat lasten päivähoito ja hoiva, esikoulu, peruskoulu, lukiokoulu ja erityiskoulu. Kunnan tulee myös järjestää kunnallista aikuiskoulutusta, ruotsinopetusta maahanmuuttajille (SFI) ja sosiaalipalvelut. Kunnan on annettava hoitoa ja hoivaa iäkkäille ja toimintarajoitteisille henkilöille.

Kunnan tulee suunnitella maankäyttö ja uudisrakentaminen sekä huolehtia siitä, että asuntoja on riittävästi. Kunnan on huolehdittava terveyden- ja ympäristönsuojelusta, puhtaanapidosta ja jätehuollon tarjoamisesta.

Kunta vastaa pelastustoimesta sekä vesi- ja viemärihuollon järjestämisestä kaikkiin asuntoon. Kunnassa on myös oltava kirjasto, josta kuntalaiset voivat lainata ilmaiseksi muun muassa kirjoja ja lehtiä.

Kaikki muut kuin edellä mainitut asiat ovat kunnalle vapaaehtoisia. Kunnan toimesta tarjolla on urheilukenttiä, uimahalleja, kulttuurikoulu, museo ja paljon muuta, jotta kuntalaiset viihtyisivät ja voisivat hyvin.

Kaikkien kunnassa asuvien ihmisten pitää saada olla mukana päättämässä asuinkuntaansa koskevista asioista. Siksi kuntaa johtavat poliitikot, jotka kuntalaiset valitsevat suoraan vaaleilla.

Ruotsissa pidetään yleiset vaalit joka neljäs vuosi. Näissä vaaleissa Ruotsin kansa valitsee, mitkä poliittiset puolueet edustavat heitä valtiopäivillä, maakäräjillä ja kunnanvaltuustoissa.

Kunnallisvaaleissa saavat äänestää kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat kunnassa kirjoilla. Ulkomaiden kansalaiset saavat äänestää kunnallisvaaleissa oltuaan kirjoilla kolme vuotta Ruotsin väestörekisterissä.

Kuntaa johtaa kunnanvaltuusto. Kunnallisvaaleissa valitsemme kunnanvaltuustoon kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut. Kunnassa poliittisia tehtäviä hoitavat myös kunnanhallitus ja eri lautakunnat.

Skellefteån kunnassa Socialdemokraterna- ja Vänsterpartiet-puolueilla on enemmistö kunnanvaltuustossa.

Kaikki henkilöt, jotka asuvat kunnassa ja joilla on töitä, maksavat osan palkastaan veroina kunnalle. Tätä kutsutaan kunnallisveroksi. Näillä rahoilla kunta järjestää kaikki ne asiat, joita Skellefteån kunnassa asuvat tarvitsevat. (Sivun alussa kerrotaan, mistä eri asioista kunta huolehtii.)

Kunta saa rahaa myös hallitukselta. Näitä rahoja kutsutaan valtionavuksi (statsbidrag). Se, kuinka paljon rahaa Skellefteån kunta saa, määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ihmisiä täällä asuu.

Senast uppdaterad: