Vad gör kommunen?

Skellefteå kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Varje kommun måste ge viss sådan service enligt lagen.

Skellefteå kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Varje kommun måste ge viss sådan service enligt lagen.

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska planera hur mark ska användas och nya byggen och se till att det finns bostäder.

Den ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sitt avfall.

Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där medborgarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskola, museum och mycket mer. Allt för att vi som bor i kommunen ska trivas och må bra.

Alla människor som bor i kommunen ska få vara med och bestämma över sådant som finns där de bor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av invånarna.

Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige. Svenska folket väljer då vilka politiska partier som ska representera dem i riksdagen, i landstinget samt i kommunfullmäktige.

För att få rösta i kommunalvalet ska man ha fyllt 18 år och vara skriven inom kommunen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter och ersättare i kommunalvalet. Politiska uppdrag finns även inom kommunstyrelsen och i olika nämnder.

I Skellefteå kommun har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet majoritet i kommunfullmäktige.

Alla som bor i kommunen och som har ett arbete betalar en del av sin lön i skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. De pengarna använder kommunen till att ordna alla de saker som behövs för människorna som bor i Skellefteå kommun. (Vad kommunen ordnar med kan du läsa om överst på denna sida.)

Kommunen får också pengar från regeringen. De pengarna kallas statsbidrag. Hur mycket pengar Skellefteå kommun får beror på hur många som bor här.

Senast uppdaterad: