Puhutko jotakin Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä?

Puhutko suomea, jiddišiä, meänkieltä, romanikieltä tai saamea? Silloin sinulla on tiettyjä oikeuksia, kun haluat kommunikoida viranomaisten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Näistä oikeuksista on säädetty kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetussa laissa. Myös kielilaissa säädetään oikeuksistasi kehittää omaa kieltäsi ja edellytetään, että julkisen sektorin tulee suojella kansallisia vähemmistökieliä.

Vähemmistökieliä tulee suojella ja edistää

Se, mitä oikeuksia sinulla on, riippuu siitä, mitä vähemmistökieltä puhut, koska joillakin vähemmistökielillä on vahvistettu suoja. Suomen, jiddišin, meänkielen, romanikielen ja saamen puhujille on kuitenkin yhteistä se, että julkisella sektorilla – valtion tai kuntien ja maakäräjien ylläpitämät toiminnot – on erityinen vastuu
suojella ja edistää näitä kieliä. Tämä koskee koko Ruotsia ja siten myös Skellefteåta. Skellefteån kunnan tulee siksi

 • edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kielensä ja kulttuurinsa ja kehittää niitä Ruotsissa
 • edistää lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä
 • tiedottaa kansallisille vähemmistöille heidän oikeuksistaan
 • antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Osa Ruotsin kunnista kuuluu yhden tai useamman kansallisen vähemmistökielen hallintoalueeseen, jossa kyseisen kielen tai kyseisten kielten puhujilla on vahvemmat oikeudet. Skellefteån kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa, että ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on Skellefteån kunnassa erityisiä oikeuksia:

 • Lapsellasi on oikeus saada joko kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä esikoulutoimintaa.
 • Sinulla on oikeus kokonaan tai olennaisilta osin suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, jos olet saanut kotipalvelua koskevan avuntarvepäätöksen tai jos sinulle on myönnetty paikka Skellefteåssa sijaitsevassa hoito- ja hoivakodissa.
 • Sinulla on oikeus käyttää suomea ollessasi suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä kuntaan.

Suomella, saamella ja meänkielellä on vahvistettu suoja koko maassa

Suomella, saamella ja meänkielellä on vahvistettu suoja koko maassa, myös näiden kielten hallintoalueiden ulkopuolella. Siksi sinulla on Skellefteåssa oikeus käyttää näitä kieliä ollessasi yhteydessä Skellefteån kuntaan, jos kunnalla on henkilökuntaa, joka puhuu vähemmistökieltäsi. Sinulla on myös oikeus suomen-, saamen- tai meänkieliseen vanhustenhoitoon, jos kunnalla on hoito- tai hoivahenkilökuntaa, joka osaa kyseisiä kieliä.

Skellefteån kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ruotsinsuomalaisilla on kunnassa vähemmistölain mukaisia erityisoikeuksia. Näitä oikeuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Lapsellasi on oikeus saada joko kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä esikoulutoimintaa. Lapsella ei tarvitse olla suomen kielen perustaitoja, eikä lapsen tarvitse puhua suomea kotona.
 • Vähemmistökieltä puhuvana oppilaana sinulla on oikeus suomenkieliseen äidinkielen opetukseen, vaikka et puhu suomea kotona. Sinulla ei tarvitse olla perustaitoja suomen kielestä, sillä voit opiskella suomea koulussa alkavana kielenä.
 • Sinulla on oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon, jos olet saanut kotipalvelua koskevan avuntarvepäätöksen. Sinulla on myös oikeus suomenkieliseen henkilökuntaan, jos olet saanut paikan Skellefteåssa sijaitsevasta hoiva- ja hoitokodista.
 • Sinulla on oikeus käyttää suomea ollessasi suullisesti tai kirjallisesti yhteydessä kuntaan.
 • Lisätietoja saat soittamalla asiakaspalveluun numeroon 0910- 73 50 00.

Jos puhut suomea, meänkieltä tai saamea, sinulla on oikeus käyttää kieltäsi, kun olet yhteydessä Västerbottenin läänin maakäräjiin, koska Region Västerbotten kuuluu suomen ja saamen kielen hallintoalueeseen. Sinulla on myös aina oikeus käyttää suomea ja saamea kirjallisissa yhteyksissä valtiopäivien asiamiehiin, oikeuskansleriin, Vakuutuskassaan, Verovirastoon ja Syrjintäasiamiehen virastoon.

Haluatko tietää lisää vähemmistölaista ja oikeuksistasi? Käy vähemmistöjen omilla kotisivuilla (Linkki toiselle verkkosivustolle) Linkki toiselle sivustolle. tai Språkrådetin (Kielineuvoston) kotisivuilla Linkki toiselle verkkosivustolle Linkki toiselle sivustolle. ja lue lisää sieltä. Lisätietoja saa myös soittamalla asiakaspalveluun numeroon 0910 73 50 00.

Senast uppdaterad: