Tillhör du någon av Sveriges fem nationella minoriteter?

Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du vill kommunicera med myndigheter och offentliga verksamheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även språklagen behandlar dina rättigheter att utveckla ditt språk och ställer krav på att offentliga verksamheter ska värna om de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoritetsspråk har ett särskilt skydd i lagstiftningen. Gemensamt för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är att det allmänna – verksamheter som drivs av staten eller av kommuner och regioner – har ett särskilt ansvar för att skydda och främja språken. Detta gäller i hela Sverige och således också i Skellefteå.

Skellefteå kommun ska därför:

 • främja dina möjligheter som minoritet att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige.
 • främja barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och det egna minoritetsspråket.
 • informera dig som minoritet om vilka rättigheter du har.
 • ge dig som minoritet möjligheter till inflytande i frågor som berör dig.

Elever som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i minoritetsspråket.

Skellefteå kommun tillhör finskt förvaltningsområde

Det innebär att finskspråkiga invånare har rätt till viss service på finska. Här kan du läsa mer om finskt förvaltningsområde

Aktuellt:

 • Under 2022 kommer öppna samrådsträffar arrangeras där alla som tillhör en minoritetsgrupp är välkomna att delta.
 • I evenemangskalendern kan du bland annat hitta och läsa om evenemang som uppmärksammar minoritetsgrupper. Här hittar du kalendern Länk till annan webbplats.

Läs mer:

I Skellefteå kommun finns det ett flertal föreningar, sällskap och grupper för nationella minoriteter.

 • Finska föreningen i Skellefteå
 • Unga Rimon (ungdomsorganisation för finskspråkiga romer)
 • Samer i Skellefteå
 • Finskspråkiga romer i Skellefteå
 • RUNGS lokalförening i Skellefteå
 • Antidiskrimineringscenter ROMA

Vill din förening också synas här? Kontakta i sådana fall kundtjänst 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se

Här hittar du föreningsregistret Länk till annan webbplats.

Samråd är en viktig funktion för att arbeta med frågor gällande nationella minoriteter. Samrådet har regelbundna träffar för att diskutera aktuella frågor och ämnen kopplat till området. En del av träffarna är för inbjuda representanter från respektive minoritetsgrupp, men även öppna träffar arrangeras.

Vill du veta mer om minoritetslagen och vilka rättigheter du har? Gå in på minoriteternas egna hemsida Länk till annan webbplats. eller på språkrådets hemsida Länk till annan webbplats. och läs mer. Där finns också informationen översatt till de nationella minoritetsspråken.

Du kan också kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se ifall du vill veta mer.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: