Tillhör du någon av Sveriges fem nationella minoriteter?

Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du vill kommunicera med myndigheter och offentliga verksamheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även språklagen behandlar dina rättigheter att utveckla ditt språk och ställer krav på att offentliga verksamheter ska värna om de nationella minoritetsspråken.

Nationella minoritetsspråk har ett särskilt skydd i lagstiftningen. Gemensamt för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är att det allmänna – verksamheter som drivs av staten eller av kommuner och regioner – har ett särskilt ansvar för att skydda och främja språken. Detta gäller i hela Sverige och således också i Skellefteå.

Skellefteå kommun ska därför:

  • främja dina möjligheter som minoritet att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige
  • främja barns möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och det egna minoritetsspråket
  • informera dig som minoritet om vilka rättigheter du har
  • ge dig som minoritet möjligheter till inflytande i frågor som berör dig.

Elever som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i minoritetsspråket.

Det finns kommuner i Sverige som är så kallade förvaltningsområden för något eller några av språken, där dina rättigheter som talare av något eller några av dessa språk är ännu starkare. Skellefteå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet.

Det innebär att den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter i Skellefteå kommun:

  • Du har rätt att få förskoleverksamhet till ditt barn helt eller till väsentlig del på finska. Barnet behöver inte ha grundläggande kunskaper i finska eller tala finska hemma.
  • Du har rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, om du har ett biståndsbeslut om hemtjänst eller har blivit beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå.
  • Du har rätt att använda finska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen.

Om du talar finska, meänkieli eller samiska har du rätt att använda ditt språk när du kontaktar Region Västerbotten, eftersom regionen ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Du har dessutom alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska i skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Vill du veta mer om minoritetslagen och vilka rättigheter du har? Gå in på minoriternas egna hemsida Länk till annan webbplats. eller på språkrådets hemsida Länk till annan webbplats. och läs mer. Där finns också informationen översatt till de nationella minoritetsspråken.

Du kan också kontakta Skellefteå kommun för mer information.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se