Äidinkielen opetus

Onko lapsesi äidinkieli jokin muu kuin ruotsi? Lapsellasi on tällöin oikeus saada äidinkielen opetusta koulussa.

Äidinkieli on vapaaehtoinen oppiaine, johon lapsen huoltajan on haettava paikkaa kunnan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Huomaa, että sähköinen asiointipalvelu on ruotsinkielinen.

Äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kehittymistä monikieliseksi ja lisätä oman kulttuuritaustan tuntemusta.

Äidinkielellä on suuri merkitys lapsen kielen, identiteetin, persoonallisuuden ja ajattelun kehitykselle. Hyvin kehittynyt äidinkieli antaa hyvät edellytykset oppia ruotsia, muita kieliä ja muita aineita.

Opetus tapahtuu koulupäivän aikana, jos se on mahdollista sisällyttää lukujärjestykseen, koulupäivän jälkeen tai kielivalintana. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielitaitoa, edistää kulttuuritaustan tuntemusta ja kaksikielisyyttä.

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla, jotka haluavat opiskella suomea, jiddišiä, meänkieltä, romanikieltä tai saamea, on laajennettu oikeus äidinkielen opetukseen. Näille kielille on kaksi opetussuunnitelmaa:

  • äidinkieli ensimmäisenä kielenä, joka edellyttää, että oppilas puhuu äidinkieltään
  • äidinkieli toisena kielenä, jolloin ei edellytetä ennakko-osaamista.

Äidinkielen opiskelun aloittaminen on vapaaehtoista, mutta kun lapsi on aloittanut opiskelun, se on pakollista opetuksen päättymiseen asti tai kunnes paikka irtisanotaan.

Jokainen oppilas saa opetusta 40–60 minuuttia viikossa. Opetusryhmät voivat koostua eri luokilla olevista ja suunnilleen samanikäisistä oppilaista.

Näin sanoo laki

Oikeus äidinkielen opetukseen koululain ja kouluasetuksen mukaan
Oppilas voi saada äidinkielen opetusta, jos

  • toisen huoltajan tai molempien huoltajien äidinkieli on jokin muu kieli kuin ruotsi
  • oppilaalla on perustiedot kyseisestä kielestä
  • oppilas käyttää kieltä päivittäin kotona*
  • kunnassa vähintään viisi oppilasta haluaa opetusta kyseisestä kielestä
  • kyseiseen kieleen on olemassa sopiva opettaja.
    *Adoptiolapset on vapautettu vaatimuksesta, jonka mukaan äidinkielen on oltava päivittäin kotona käytössä oleva kieli. Lapsella on kuitenkin oltava kielen perustaidot.
Senast uppdaterad: