Modersmål i grundskolan

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska? Då har ditt barn rätt att få modersmålsundervisning i skolan. Skellefteå kommun erbjuder modersmålsundervisning i årskurs 1–9.

Undervisningen bedrivs efter kursplanen för modersmål i svenska skolans läroplan, LGR 22, ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket eftersom eleven ska behärska sitt modersmål för att ha rätt att delta i undervisningen.

Detta gäller

En elev som inte tillhör någon nationell minoritet kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • eleven använder språket dagligen i hemmet*
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Med grundläggande kunskaper menas att ditt barn måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kunna delta i samtal om vardagsnära ämnen.

Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval

En nackdel med att läsa modersmål inom språkvalet kan vara att du inte får möjlighet att läsa något av de moderna språken som språkval och inte får samma möjlighet att använda betyget i moderna språk för att öka ditt meritvärde.

En fördel med att läsa modersmål inom ramen för språkval är att du på så vis får undervisning i ditt vanliga schema, inom reglerad undervisningstid.

Om du vill läsa modersmålet som språkval kontaktar du din rektor som beslutar i frågan.

Nationella minoriteter har utökad rätt till modersmålsundervisning

För barn som tillhör nationella minoriteter gäller inte kraven ovan, utan kommunen ska erbjuda modersmålsundervisning i minoritetsspråket om det finns en lämplig lärare.

Skellefteå kommun erbjuder modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska i grundskolan årskurs 1-9. Syftet med undervisningen är att utveckla elevens språkkunskaper, främja kunskap om den kulturella bakgrunden och flerspråkigheten.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i minoritetsspråk, oavsett förkunskaper i språket.

Från och med höstterminen 2023 har rättigheten att läsa nationellt minoritetsspråk som modersmål utökats till två timmar per vecka.

Minoritetsspråk i grundskolan kan läsas i två olika spår

  • Spår 1: Elever som har grundläggande kunskaper i språket, t ex att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Spår 2: Elever som är nybörjare och inte pratar språket

Elever med eller utan förkunskaper i språket läser efter olika kursplaner och har olika mål för undervisningen beroende på vilken kursplan man följer. Modersmålsundervisningen följer läroplanen för grundskolan (LGR 22).

Modersmålsundervisning i två språk för elev som är rom

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Så fungerar det:

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Undervisningen sker antingen under skoldagen om det är möjligt att planera i schemat, efter skoldagen eller som språkval.

Modersmålet är ett frivilligt val som vårdnadshavarna måste ansöka om via kommunens e-tjänst. Varje elev får undervisning 40 till 60 minuter per vecka. Undervisningsgrupperna kan bestå av elever i olika klasser och i närliggande åldrar. Språkkunskaperna i grupperna kan variera.

Välkommen med din ansökan!

Ansök om modersmålsundervisning (Länk till annan webbplats)
Avsluta undervisning i modersmål eller minoritetsspråk (Länk till annan webbplats)

Senast uppdaterad: