Esikoulumaksut

Täältä voit lukea, mitä Skellefteån kunnassa maksaa paikka esikoulussa tai muussa pedagogisessa toiminnassa.

Enimmäistaksa

Skellefteån kunta soveltaa enimmäistaksaa. Skolverket (Kouluvirasto) määrittää sovellettavan enimmäistaksan ja tulokaton vuosittain. Maksu perustuu kotitalouden yhteenlaskettuihin kuukausituloihin ja lasten lukumäärään. Lapset järjestyksessä -kohdassa lapsi 1 on perheen nuorin lapsi, lapsi 2 on seuraavaksi nuorin lapsi ja niin edelleen.

Skriv tabellbeskrivning här

Lapset järjestyksessä

Maksukatto

Kuitenkin enintään

1

3 % tuloista

1688 kruunua/kuukausi

2

2 % tuloista

1125 kruunua/kuukausi

3

1 % tuloista

563 kruunua/kuukausi

4

Ei maksua

Ei maksua

Tulokatto on 56 250 kruunua/kuukausi.

Jos kotitalouden tulot ovat 20 000 kruunua tai sen alle, maksua ei peritä.
Tuloluokassa 20 001–21 501 kruunua/kuukausi esikoulusta veloitetaan enintään 20 tuntia/viikko toteutuneesta oleskeluajasta riippumatta.

Jos hyväksyt paikan esikoulussa tai muussa pedagogisessa toiminnassa, sinun tulee ilmoittaa lapsesi läsnäoloajat, vapaat ja poissaolot sähköisen asiointipalvelun kautta tai paperilomakkeella kunnan asiakaspalveluun.

Esikoulusta ja muusta pedagogisesta toiminnasta perittävät maksut perustuvat

  • kotitalouden kuukausittaisiin bruttotuloihin
  • lapsen tai lasten läsnäoloaikoihin
  • pedagogisessa hoidossa olevien lasten osalta palkkio-osaan (arvodesdel).

Jos huoltaja muuttaa avoliittoon uuden henkilön kanssa ja tämä henkilö ei ole lapsen huoltaja, myös uuden avopuolison tulot lasketaan kotitalouden tuloihin maksua laskettaessa.

Tulotiedot

Kaikkien väestörekisterissä samassa osoitteessa kirjoilla olevien aikuisten henkilöiden on ilmoitettava tulonsa kerran vuodessa sekä tulojen muuttuessa. Jos tuloja ei ilmoiteta, maksu peritään enimmäistaksan mukaan.
Huoltajalle lähetetään tulojen muutosilmoitusta koskeva muistutus sähköpostitse tai tekstiviestillä, jos hänen yhteystietonsa ovat tiedossa. Yhteystiedot voi päivittää esikoulua ja vapaa-ajankotia koskevassa sähköisessä asiointipalvelussa.

Muuttuneet tulotiedot ilmoitetaan esikoulua ja vapaa-ajankotia koskevassa sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella ”Inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem” (tulotiedot esikoulussa, muussa pedagogisessa toiminnassa tai vapaa-ajankodissa olevaa paikkaa varten). Sähköisen asiointipalvelun käyttöön tarvitaan sähköinen tunniste (e-legitimation). Lomakkeen voi myös tilata tai noutaa kunnan asiakaspalvelusta, puh. 0910-73 50 00.
Lomake lähetetään osoitteeseen Skellefteå kommun, Kundtjänst, 931 85 Skellefteå tai jätetään kaupungintalon asiakaspalveluun osoitteessa Trädgårdsgatan 6.

Maksun jakaminen

Jos huoltajat haluavat, että maksu jaetaan huoltajien kesken, tästä tulee ilmoittaa asiakaspalveluun. Maksu jaetaan sillä edellytyksellä, että molemmat huoltajat käyttävät esikoulussa tai muussa pedagogisessa toiminnassa olevaa paikkaa ja hyväksyvät maksun jakamisen.

Yleisen esikoulun vähennys

Syyskuusta toukokuuhun ulottuvalla ajanjaksolla esikoulumaksuun tehdään joka kuukausi 60 tunnin vähennys. Näin maksutonta yleistä esikoulua on vuosittain 525 tuntia. Kesäkuusta elokuuhun ulottuvalla ajanjaksolla ei sovelleta maksutonta yleistä esikoulua. Tänä ajanjaksona huoltajat maksavat kaikista tunneista, jotka lapsi oleskelee esikoulussa.

  1. tammikuuta 2021 alkaen esikoulumaksut lasketaan uudella tavalla, joka perustuu lapsen suunnitellun ja toteutuneen läsnäoloajan yhdistelmään.

Kolme kunnan esikoulua osallistui muutaman vuoden ajan projektiin, jossa esikoulumaksu määräytyi lapsen toteutuneen läsnäoloajan mukaan. Projekti päättyi 30.12.2020, ja 1.1.2021 otettiin käyttöön uusi maksujen laskentamenetelmä, jota käytetään nyt kunnan kaikissa esikouluissa.

Vuodesta 2016 lähtien lapsi tai huoltaja on rekisteröinyt lapsen läsnäolon digitaalisen näytön kautta joka kerta, kun lapsi saapuu esikouluun ja lähtee esikoulusta. Näin saatavia tietoja aletaan nyt käyttää yhdessä suunnitellun läsnäoloajan kanssa esikoulumaksun perusteena. Tässä uudessa maksujen laskentamallissa maksua ei peritä ajalta, jolle huoltaja on ilmoittanut lapselleen poissaolon tai vapaan.

Toteuttamamme projekti osoitti, että lapsen läsnäoloajat ilmoitettiin tällä tavalla tarkemmin. Tämä auttaa meitä mitoittamaan esikouluun oikean henkilöstömäärän lasten lukumäärän pohjalta. Se, että tiedämme, ketkä lapset ovat paikalla ja mihin aikoihin, luo pohjan lasten varhaiskasvatukselle esikoulussa, sanoo Kerstin Steinvall, esikoulutoiminnan osastopäällikkö.

Alla voit katsoa tiedotevideon siitä, miten maksat toteutuneesta hoitoajasta esikoulussa. Uusi maksun laskentatapa perustuu suunnitellun ja toteutuneen läsnäoloajan yhdistelmään.

Senast uppdaterad: