Maahanmuuttajien ruotsinopetus, SFI

Maahanmuuttajien ruotsinopetus eli Svenska för invandrare (SFI) -kurssit on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja jotka haluavat oppia ruotsin kielen alkeet.

Sähköinen asiointipalvelu on ruotsinkielinen.

Maahanmuuttajille suunnatulla SFI (Svenska för invandrare) -kurssilla opit ruotsin kielen alkeet. Saat puhua, lukea ja kirjoittaa ruotsia sekä harjoitella ruotsiasi, jotta selviydyt sillä arki-, yhteiskunta- ja ammattielämässä. Sinulla on oikeus yhdistää opintosi työhön tai harjoitteluun. Saat kurssin suorittamisesta todistuksen.

Sinulla on oikeus saada SFI-opetusta, jos

  • olet väestörekisterissä kirjoilla Skellefteån kunnassa
  • sinulla on ruotsalainen henkilötunnus ja
  • et hallitse ruotsin kielen perusteita.

Taloudellinen tuki

Kaikki opetus on ilmaista. SFI-opetukseen osallistuvalla henkilöllä ei ole oikeutta saada CSN:ltä opintotukea.

Hakeminen, hyväksyminen ja tasosijoittelu

Sen jälkeen kun olet hakenut SFI-kurssille ja sinut on hyväksytty sinne, saat kahden tai kolmen viikon kuluessa kotiisi kutsun ilmoittautumiskeskusteluun. Tämän ilmoittautumiskeskustelun aikana kartoitetaan, miten paljon olet aiemmin opiskellut ja kuinka paljon osaat jo ruotsia. Näiden tietojen avulla opettaja sijoittaa sinut oikealle kurssille. SFI-opetusta järjestetään monella eri tavalla.

Hae SFI-kurssille (lomake on Linkki toiselle sivustolle. ruotsinkielinen)

SFI – monta tietä opiskella ruotsia

SFI-opinnoissa on kolme eri opintosuuntaa:

  • Opintosuunta 1 on suunnattu henkilöille, jotka ovat käyneet koulua erittäin lyhyen aikaa.
  • Opintosuuntaan 2 otetaan henkilöitä, joilla on jo tietty opiskelutottumus.
  • Opintosuunta 3 on suunnattu oppilaille, jotka ovat tottuneet opiskelemaan.

Kokopäiväinen SFI-opiskelu

Jos sinulla on akateeminen koulutus, voit opiskella kokopäiväisesti opintosuunnassa, jonka nimi on Akademikerspåret. Akademikerspåret sopii erittäin motivoituneille oppilaille, jotka haluavat nopeasti eteenpäin opintoihin ja työelämään ja joilla on hyvä opiskelutottumus.

Jos olet luku- ja kirjoitustaidoton, voit suorittaa kokopäiväiset Utbildning För Invandrare (UFI) -opinnot. UFI-opinnoissa oppilaat saavat erityisen paljon yhteiskuntatietoa ja oppivat myös kodin taloudenpidon perusteet ja perusmatematiikkaa. Kurssilla puhutaan paljon ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja elinympäristöstä. Lukulaitteiden ja tietokoneiden tuntemuksen syventäminen on myös tärkeä osa UFI-opintoja.

SFI-opinnot etänä

Jos sinulla on työpaikka tai olet vanhempainvapaalla, voit suorittaa SFI-opinnot etänä.
Etäopiskelu tarkoittaa, että opiskelet ruotsia tietokoneen ja internetyhteyden välityksellä silloin, kun sinulla itselläsi on siihen mahdollisuus. Etäopiskelussa on tarjolla verkkotapaamisia sekä päivä- että ilta-aikaan. Kurssin suorittaminen edellyttää tiettyjä tietokonetaitoja sekä tietokonetta tai vastaavaa laitetta.

Ammattikoulutus, johon on integroitu kielen opetus

Språkintegrerad yrkesutbildning (SY) -ammattikoulutukset on suunnattu sinulle, joka olet suorittanut vähintään SFI-tason C.

Ammattikurssien suorittaminen samaan aikaan, kun opiskelet työelämän ruotsia, on ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää ammattikoulutus ja kielen harjoittelu. Näin voit kehittää ammatillista osaamistasi ja ruotsin taitoasi samanaikaisesti. Opintojen aikana saat myös kontakteja, jotka voivat helpottaa työnhakua.

Täydellisen ammatti- tai lukiotutkinnon suorittamiseksi koulutuksia täytyy yleensä täydentää lisäkursseilla.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää SFI-opinnoista, ota yhteyttä kunnan asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910- 73 50 00 tai sähköpostiosoitteeseen vux@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: