Jätteiden syntypaikkalajittelu

Oletko epävarma siitä, miten sinun tulisi lajitella jätteesi? Tällä sivulla kerrotaan, miten lajittelet kotitalousjätteet ja jätteet, joita ei ehkä lajittele päivittäin.

Innehåll

Ruokajätteen lajittelu on helpointa, kun pitää mielessä, että ruokajätteeseen saa laittaa ruoantähteitä ja elintarvikkeita. Ruskeaan jäteastiaan ei saa laittaa mitään muuta kuin näitä. Lajittelemasi ruokajäte kuljetetaan Tuvans Biogasanläggning -biokaasulaitokseen, jossa se mädätetään biokaasuksi. Biokaasu on tällä hetkellä yksi maailman puhtaimmista polttoaineista.

Ruokajäte on ruoantähteitä ja elintarvikkeita, jotka täytyy heittää pois.

Ruokajäte voi olla vaikkapa sipulin tai porkkanan kuoria tai tähteitä, joita ei voi syödä. Ruokajätteeseen voi laittaa myös esimerkiksi talouspaperin palan, jolla on pyyhitty paistinpannu rasvasta, läikkynyt maito tai muuta vastaavaa.

Ruokajätteelle käytettävät paperipussit sisältyvät sopimukseesi.

Ruokajätteestäsi tulee biokaasua

Lajittelemastasi ruokajätteestä tulee biokaasua, jota käytetään polttoaineena monissa kunnan jäteautoissa ja busseissa sekä lukuisissa yksityisautoissa.

Ympäristöohjautuva taksa tarkoittaa, että ruokajätteen lajittelevat maksavat pienempää jätetaksaa

Ruokajätteen lajittelun edistämiseksi Skellefteån kunnassa on käytössä ympäristöohjautuva taksa (miljöstyrande taxa). Tämä tarkoittaa sitä, että jos valitset jätehuoltosopimuksen, jossa lajittelet ruokajätteesi, maksat vähemmän kuin jos valitset sopimuksen, jossa laitat sekajätteen ja ruokajätteen samaan jäteastiaan.

Ruokajätteen kompostointi

Voit myös kompostoida ruokajätteesi. Lämpökompostori voi toimia kompostointiin erinomaisesti, jos sitä hoidetaan oikein. Skellefteån kunnan taksa sallii kompostoinnin edellyttäen, että kompostoinnista ilmoitetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Muista hyödyntää myös kompostoinnista syntyvä ravinteikas maa-aines. Ehkä viljelet itse esimerkiksi vihanneksia, joiden naatit viet lopuksi kompostiin, tai kukkia, jotka parantavat villimehiläisten elinoloja.

Jätteet oikeisiin paikkoihin resurssien käyttämiseksi kestävästi, jätehierarkia ja ruokajäte

Ruotsissa noudatetaan jätehuollossa jätehierarkiaa, jota kutsutaan myös nimellä ”avfallstrappa”. Se kertoo, missä järjestyksessä jäte on pyrittävä käsittelemään. Jätehierarkia on otettu käyttöön EU:n päätöksellä.

 1. Ensimmäinen askel on minimoida syntyvän jätteen määrä. Voit tehdä sen ostamalla vain määrän, jonka todella myös syöt. Tiesitkö, että noin 30 prosenttia kaikesta Ruotsissa ostetusta ruoasta heitetään pois?
 2. Toinen askel on uudelleenkäyttö. Voit esimerkiksi valmistaa lasagnea edellispäivän jauhelihakastikkeesta tai jatkaa eiliseltä päivälliseltä jäänyttä tomaattikeittoa linsseillä.
 3. Kolmas askel on kierrätys. Ruskeaan jäteastiaan laitetut ruokajätteet kierrätetään ajoneuvokaasuksi Skellefteån biokaasulaitoksessa. Tätä biokaasua käytetään kunnan paikallisbusseissa, henkilöstön työautoissa ja puhtaanapitoajoneuvoissa sekä kunnan asukkaiden yksityisautoissa. Biokaasu on tällä hetkellä maailman ympäristöystävällisin polttoaine.
 4. Neljäs askel on polttaminen. Jos et lajittele ruokajätettä, vaan laitat sen vihreään jäteastiaan, ruokajäte kuljetetaan Uumajaan poltettavaksi. Näin saatavaa lämpöenergiaa käytetään muun muassa asuntojen ja muiden kiinteistöjen lämmitykseen Uumajassa. Kaikki poltettavaksi lähetetyt jätteet maksaa jätehuoltoyhteisö (avfallskollektiv) eli me kaikki, joilla on jätehuoltosopimus. Toisin sanoen mitä vähemmän lähetämme jätettä poltettavaksi, sitä enemmän voimme käyttää rahaa kunnan jätehuollon parantamiseen.
 5. Viides askel on loppusijoitus. Ruotsissa on voimassa laki, jonka mukaan orgaanista ainesta ei saa sijoittaa kaatopaikalle. Syynä tähän on se, että orgaaninen aines hajoaa ja muodostaa metaanikaasua (aivan kuten myös biokaasulaitoksessa, mutta siellä se tapahtuu kontrolloidussa ympäristössä), joka on 27 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Kaatopaikalla kaikki tämä metaanikaasu pääsee ilmaan sen sijaan että sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ajoneuvokaasun tuotannossa.

Viimeisenä askeleena on roskaantuminen. Vaikka syödyn omenan jäännökset hajoavat metsässä ilman ongelmia, ruokajätteiden mukana luonnon kiertokulkuun voi joutua muita aineita, joita emme sinne halua. Siksi kaikki ruoantähteet, myös orgaaniset, on aina turvallisinta viedä kotiin ruskeaan jäteastiaan.

Kotitalousjätteellä tarkoitetaan kaikkea jätettä, joka syntyy kotitaloudessa ihmisistä ja heidän toiminnastaan ja joita ei koske tuottajavastuu. Kunta on keräysvastuussa tästä jätteestä ympäristökaaren (miljöbalken) 15. luvun nojalla.

Mikä on kotitalousjätettä?

Kotitalousjäte (hushållsavfall, hushållsopor) on ensisijaisesti jätettä, joka on peräisin yksityisistä kotitalouksista. Kotitalouksissa muodostuneet jätteet (avfall från hushåll) -käsite käsittää jätteet, joita syntyy tyypillisesti silloin, kun maata ja rakennuksia käytetään asuinkäyttöön. Näitä jätteitä ovat esimerkiksi ruoantähteet, siivousjätteet, vaipat, käymäläjätteet ja saostuskaivoista ja lietesäilöistä peräisin olevat lietteet sekä tilaa vievä jäte jäte, kuten rikkoutuneet huonekalut, polkupyörät ja vastaavat esineet.

Myös vaarallinen ja puutarhajäte kuuluvat tähän

Kotitalousjätteeseen lasketaan myös öljy- ja maalijäämät, torjunta-ainejäämät ja muu vaarallinen jäte, jota kotitalouksista peräisin oleva jäte sisältää, sekä sähköjäte, mukaan lukien jääkaapit ja pakastimet. Kotitalousjätettä on myös puutarhajäte, kuten oksat, lehdet ja leikattu nurmikko, kun taas kaatuneet puut ovat muuta jätettä. Kaatuneiden puiden ei katsota liittyvän maan ja rakennusten normaaliin asuinkäyttöön.

Pakkaukset, sähköjäte ja lääkkeet eivät kuulu tähän

Pakkauksia, keräyspaperia, paristoja, sähköjätettä ja lääkkeitä koskee tuottajavastuu, ja kunnan puhtaanapitovelvoite ei koske niitä, paitsi jos jäte joutuu kunnan keräysjärjestelmään.

Kaikki asumisessa syntyvä jäte ei ole kotitalousjätettä

Kotitalousjätettä eivät esimerkiksi ole jätteet, jotka syntyvät laajoista rakennus- ja purkutöistä, suurista korjauksista, peruskorjauksesta, uudistustöistä, purkamisesta jne. Tällä tarkoitetaan toisin sanoen jätettä, joka syntyy omassa asunnossa lähinnä rakennustoiminnasta eikä asumisesta. Tällaista jätettä ei katsota kotitalousjätteeksi. Se, onko kyseessä oleva työ laaja vai ei, on arvioitava tapauskohtaisesti.

Jos kotona harjoitetaan liiketoimintaa, siitä syntyvä jäte voi joskus olla myös muuta kuin kotitalousjätettä. Tämä määräytyy jätteen luonteen perusteella. Jos henkilö esimerkiksi harjoittaa omakotitalossaan hammaslääkäritoimintaa, hammaslääkärin hoidosta syntyvä jäte ei ole tällöin kotitalousjätettä, mutta henkilöstön kahvitauoista ja lounaista syntyvä jäte katsotaan kotitalousjätteeksi.

Tarkempia tietoja saat tältä sivulta kohdista, joissa kerrotaan esimerkiksi ruokajätteestä, sekajätteestä, puutarhajätteestä ja karkeajätteestä.

Voit tilata maksua vastaan suurten puutarhajätemäärien noudon kotoasi. Toinen vaihtoehto on rakentaa komposti tai jättää puutarhajäte kierrätyskeskukseen.

Puutarhajätettä ovat esimerkiksi naatit, pensaat, pudonneet hedelmät, oksat, ruoho ja lehdet.

Tilaa puutarhajätteen nouto

Voit tilata suurten puutarhajätemäärien noudon maksua vastaan, jolloin jäte luetaan karkeajätteeksi.

Kompostoi tai jätä puutarhajäte kierrätyskeskukseen

Voit kompostoida puutarhajätteesi itse tai jättää sen kierrätyskeskukseen. Säkit on tyhjennettävä, sillä muutoin jätteen haketuksessa muodostuu ongelmia.

Haitalliset vieraslajit

Jos teet havainnon haitallisesta vieraslajista, voit olla suureksi avuksi ilmoittamalla havainnostasi viranomaisille. Näin voit auttaa pysäyttämään lajin leviämisen, ennen kuin se ehtii aiheuttaa vahinkoa. Alueemme asukkaat voivat auttaa haitallisten vieraslajien torjunnassa: tämä koskee erityisesti EU:n haitallisiksi vieraslajeiksi luokittelemia jättipalsamia, kaukasianjättiputkea ja persianjättiputkea sekä lupiinia, kurtturuusua ja japanintatarta, joita ei ole vielä luokiteltu haitallisiksi. Nämä kaikki kuusi lajia leviävät helposti siementen, kasvienosien ja juuriston kautta, jos ne pääsevät sopivaan kasvuympäristöön. Siksi mitään näistä lajeista ei saa kasvattaa, eikä niitä saa laittaa kompostiin, koska ne voivat alkaa itää kompostiaineksessa, ja sen vuoksi nämä lajit on suositeltavaa polttaa.

Toimi näin:

 • Ilmoita havainnoistasi osoitteessa www.invasivaarter.nu
 • Jos havaitset haitallisia vieraslajeja omassa puutarhassasi, poista ne.
 • Älä laita kasvinosia kompostiin tai luontoon.
 • Pienet kasvinosat laitetaan hyvin pakattuina vihreään jäteastiaan kotona tai niille tarkoitettuun astiaan lähimmässä kierrätyskeskuksessa. Puutarhajätteen polttaminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu haittaa ja jos metsäpalovaroitus ei ole voimassa.
 • Suuremmista vieraslajimääristä on ilmoitettava kunnalle. Vastaanottomaksu kaatopaikalla on 1 500 kruunua / tonni.
 • Muista, että tarvitset maanomistajan luvan, jos haluat tehdä vieraslajien torjuntatoimia toisen maalla.

Lue lisää haitallisista vieraslajeista (ulkoinen verkkosivusto) Linkki toiselle verkkosivustolle Linkki toiselle sivustolle.

Jätä lehdet ja pakkaukset kierrätysasemille. FTI AB (pakkaus- ja lehtiteollisuus) vastaa niistä.

Tuottajavastuu

Yritykset, jotka valmistavat, maahantuovat tai myyvät pakkauksia, ovat vastuussa pakkausten keräämisestä ja kierrättämisestä. Tätä järjestelmää kutsutaan tuottajavastuuksi. Pakkaustuottajat ovat perustaneet viisi materiaaliyhtiötä, jotka tekevät yhteistyötä Förpacknings- och Tidningsinsamlingen -yrityksen kautta. Sen kaikki toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Katso tarvitsemasi tiedot FTI AB:n verkkosivustolta ja sen laatimasta jätteiden syntypaikkalajittelua koskevasta oppaasta.

FTI AB:n verkkosivusto (Linkki toiselle verkkosivustolle, avautuu uuteen ikkunaan) Linkki toiselle sivustolle.

Uusi pakkausten keräysmalli

TMR on yritys, joka kerää tuottajavastuun piiriin kuuluvia pakkauksia. TMR on kehittänyt uuden konseptin, jossa se noutaa paperi-, muovi- ja metallipakkaukset kerran kuukaudessa kotiovelta. Palvelu on saatavilla koko Ruotsissa. Palvelun käyttämiseksi sinun on rekisteröidyttävä TMR:n asiakkaaksi. Palvelu on maksuton. Kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittaa kiinnostuksensa palvelun tilaamiseen asuinosoitteestaan riippumatta. Kunta on velvollinen antamaan tietoa palvelusta mutta ei ole siitä vastuussa, joten kaikki kysymykset välitetään eteenpäin TMR:lle.

TMR:n pakkauskeräys kotitalouksista (ulkoinen verkkosivusto) Linkki toiselle verkkosivustolle Linkki toiselle sivustolle.

Kaatopaikkajäte (deponirest) on jätettä, jota ei voi kierrättää, käyttää uudelleen tai polttaa ja joka ei ole vaarallista jätettä. Osa materiaaleista käytetään rakennus- ja täyttömateriaalina Degermyranin kaatopaikalla.

Kaatopaikkajätteisiin kuuluvat tuotteet koostuvat usein monista eri materiaaleista. Jätä kaatopaikkajätteet Degermyraniin tai johonkin muuhun kierrätyskeskukseen. Erityyppiset kaatopaikkajätteet jätetään kierrätyskeskuksissa niille osoitettuihin vastaanottopisteisiin. Siellä on erilliset pisteet betonille ja tiilille sekä muille kaatopaikkajätteille. Osa kaatopaikkajätteistä loppusijoitetaan Degermyraniin ja osa käytetään rakennus- ja täyttömateriaalina.

Esimerkkejä kaatopaikalle loppusijoitettavista jätteistä ovat auton ikkunat ja ikkunalasit, peililasit, kipsilevyt, lasivilla, kristalli, mineraalivilla, optiikka, sateenvarjot ja joustinpatjat.

Jätä kaatopaikkajätteesi kierrätyskeskukseen.

Betonia/tiiliä käytetään peitemateriaaleina Degermyranin kierrätyskeskuksessa.

Esimerkkejä betonista/tiilistä ovat

 • kattotiilet
 • saniteettiposliini
 • klinkkeri
 • kaakeli
 • keramiikka
 • posliini

Jätä betoni ja tiilet lähimpään kierrätyskeskukseen.

Purkamisen, rakentamisen ja korjausrakentamisen aikana syntyy aina jätettä. On tärkeää, että tämä jäte käsitellään oikein ja että sen kierrätettävissä olevat materiaalit lajitellaan.

Rakennus- ja purkujätteen lajittelu

 1. elokuuta 2020 alkaen rakennus- ja purkujätteen lajittelussa on sovellettu uusia vaatimuksia, jotka koskevat sekä ammattimaista toimintaa että yksityishenkilöitä. Uusien sääntöjen mukaan rakennustoimenpiteitä tehtäessä eri jätelajit tulee lajitella ja säilyttää toisistaan erillään jo rakennuspaikalla. Esimerkkejä rakennustoimenpiteistä, joita lajitteluvaatimukset koskevat, ovat rakentaminen, korjausrakentaminen, purkaminen ja maarakennustyöt.

Vähintään seuraavat jätelajit tulee lajitella eri ryhmiin:

 • puu
 • mineraalit, kuten betoni, tiili, klinkkeri, keramiikka ja kivi
 • metalli
 • lasi
 • muovi
 • kipsi
 • palavat materiaalit.

Lajitteluvaatimus on koskenut jo entuudestaan seuraavia:

 • vaarallinen jäte, elektroniikkajäte ja öljyjäte
 • pakkausjäte, kuten muovi- tai aaltopahvipakkaukset
 • keräyspaperi, kuten mainokset, lehdet ja kopiopaperi.

Pakkaukset on siis lajiteltava erilleen muista jätteistä, vaikka ne koostuisivat samoista materiaaleista.

Lajitteluvaatimusten tarkoituksena on vähentää jätteen kokonaismäärää ja lisätä jätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytyksiä rakennusteollisuudessa.

Poikkeukset

Lajitteluvaatimuksia ei sovelleta silloin, jos jätelajit on liitetty toisiinsa tai sisäänrakennettu niin, että niiden erottaminen ja lajittelu jätteen syntypaikalla on teknisesti mahdotonta. Lajitteluvaatimukset eivät koske myöskään jätelajia, joka on niin likaantunut, että se on vaarassa liata myös muun lajitellun jätteen. Ota yhteyttä Samhällsbyggnad Miljö -yksikköön selvittääksesi, koskeeko poikkeus jätettäsi.

Poikkeuslupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeusluvan poiketa lajitteluvaatimuksesta. Poikkeuslupa voidaan myöntää vain silloin, kun erillistä keräystä ei ole mahdollista toteuttaa tai kun sen antamat hyödyt eivät ylitä siitä aiheutuvia haittoja. Ota yhteyttä Samhällsbyggnad Miljö -yksikköön, jos sinulla on kysyttävää poikkeusluvan hakemisesta. Samhällsbyggnad perii ilmoitukselle määritetyn kunnallisen taksan mukaisen maksun.

Poikkeuslupahakemuksessa on ilmoitettava seuraavat: nimi, organisaationumero tai henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilö ja yhteystiedot, (purkutöiden suorituspaikan) kiinteistötunnus; kuvaile myös suunniteltu toimenpide – työn tyyppi, ilmoita työn suorittamisen ajanjakso, ilmoita syntyvät jätelajit ja odotettavissa olevat jätemäärät, ilmoita jätteen vastaanottaja, jota aiotte käyttää, ja perustele, miksi poikkeuslupaa lajitteluvaatimuksista tarvitaan. Liitä mukaan mahdolliset materiaaliraportit ja purkuluvat.

Valvonta

Samhällsbyggnad Miljö vastaa valvonnasta uusien sääntöjen mukaisesti. Ympäristötarkastajat tekevät satunnaistarkastuksia varmistaakseen, että rakennus- ja purkujätteen lajittelua koskevia uusia vaatimuksia noudatetaan. Jos kohteeseesi tehdään tarkastuskäynti, tehdystä työstä veloitetaan maksu.

Vaarallisesta jätteestä raportointi

Kaikkien toiminnanharjoittajien, jotka käsittelevät vaarallista jätettä, on raportoitava kirjaamansa vaarallista jätettä koskevat tiedot Naturvårdsverketin kansalliseen jäterekisteriin. Lähes kaikki toiminnanharjoittajat tuottavat jonkin tyyppistä vaarallista jätettä, kuten elektroniikkaa, paristoja, loisteputkia ja erilaisia maali- ja kemikaalijäämiä. Raportointivaatimukset koskevat kaikkia toiminnanharjoittajia käsiteltävän vaarallisen jätteen määrästä ja toiminnanharjoittajan koosta riippumatta.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910-73 50 00.

Tarvitsetko purkuluvan tai pitääkö sinun tehdä purkuilmoitus?

Ennen rakennuksen purkamista on hyvä selvittää, tarvitseeko siihen hakea purkulupaa.

Asemakaavoitetulla alueella rakennusten tai niiden osien purkamiseen tarvitaan purkulupa. Purkulupaa ei yleensä tarvita sellaisiin kohteisiin, joille ei vaadita rakennuslupaa, kuten friggebod-vajoille.

Asemakaava-alueen ulkopuolella asuin- ja toimitilarakennusten purkamiseen vaaditaan purkuilmoitus. Purkuilmoitusta ei kuitenkaan tarvita maa- ja metsätalouden talousrakennusten, autotallien tai asuinrakennusten muiden lisärakennusten purkamiseksi.

Rakennus- tai purkutoimien valvontasuunnitelma

Kaikille rakennushankkeille, joihin edellytetään lupaa tai jotka edellyttävät ilmoituksen toimittamista (esim. uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai purkaminen), on oltava valvontasuunnitelma.

Valvontasuunnitelmassa tulee ilmoittaa,

 • mitä jätelajeja toimenpiteistä voi syntyä
 • miten käsittelet jätteet
 • miten varmistat, että jätteiden materiaalit kierrätetään erittäin laadukkaasti
 • miten aiot käsitellä vaarallisia aineita turvallisesti ja millä tavalla ne tullaan poistamaan.

Jos muutat yksityishenkilönä esimerkiksi keittiötäsi eli teet toimenpiteen, joka ei vaadi lupaa tai ilmoituksen toimittamista, valvontasuunnitelmaa ei tarvita. Sinun on siitä huolimatta lajiteltava jätteesi uusien sääntöjen mukaisesti.

Täältä voit lukea lisää saastuneista alueista

Jätteiden kierrätys maarakennustöissä

Jotta kaivettuja maa-aineksia ja muuta jätettä voidaan käyttää maarakennustarkoituksiin, maa-aineksen on oltava niin puhdasta, ettei se aiheuta ympäristön saastumisvaaraa. Naturvårdsverket on ilmoittanut ohjeissaan, mitkä saastumistasot ovat ilmoitusvelvollisuuden alaisia tai luvanvaraisia, katso alla oleva linkki.

Ilmoitus vaaditaan silloin, kun jätettä aiotaan käyttää maarakennustarkoituksiin, jotka voivat saastuttaa maata, vesialueita tai pohjavettä ja joissa saastumisriski on vähäinen. Jos saastumisriski on suurempi, tarvitaan lupa lääninhallitukselta. Jos sinulla on kysyttävää jätteiden käytöstä maarakennuksessa, voit ottaa yhteyttä Samhällsbyggnad Miljö -yksikköön kunnan asiakaspalvelun kautta, puh. 0910-73 50 00 (näppäinvalinta 5).

Sekajäte (restavfall) on jätettä, joka ei ole vaarallista jätettä ja jota ei voi käyttää uudelleen tai kierrättää muulla tavalla kuin tuottamalla siitä energiaa.

Sekajätettä kutsuttiin aiemmin myös polttokelpoiseksi jätteeksi (brännbart avfall). Restavfall-sana kuvaa kuitenkin paremmin tätä jätetyyppiä. Sekajätettä on loppujäte, joka jää jäljelle kun kaikki kierrettävissä olevat materiaalit on lajiteltu.

Laita sekajäte vihreään jäteastiaan

Vihreään jäteastiaasi voit laittaa tavallisessa roskapussissa sekajätteen eli sen, joka jää jäljelle, kun olet lajitellut pois ruokajätteet, pakkaukset, lehdet ja sähköromun sekä ympäristölle vaaralliset jätteet. Sen jälkeen kun olet lajitellut pois kaiken muulla tavalla kierrätettävissä olevan jätteen, tavalliseen roskapussiin ei usein jää kovinkaan paljon laitettavaa – aivan kuten on tarkoituskin.

Esimerkkejä sekajätteestä ovat muovit (muut kuin pakkaukset), tapetit, letkut, matot, kumi, nahka, kansiot, kengät, vaahtokumi, laukut ja kankaat.

Sekajätesäkit

Jäteauto kerää sekajätteen ainoastaan vihreästä jäteastiastasi. Voit kuitenkin ostaa erityisiä maksullisia säkkejä, jos kaikki sekajäte ei mahdu vihreään jäteasiaan. Laita tämä säkki jäteastian viereen jätteiden noutoa edeltävänä iltana.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910-73 50 00.

Lajiteltu puujäte käsitellään ja haketetaan. Haketettu materiaali toimitetaan eri lämpölaitoksiin energiakäyttöä varten.

Kyllästetty puu katsotaan vaaralliseksi jätteeksi, joka tulee lajitella erikseen. Se lähetetään poltettavaksi laitokseen, jossa käytetään vaaralliselle jätteelle tarkoitettua savukaasupuhdistusta. Siksi kyllästettyä puuta ei saa laittaa tavallisen puujätteen sekaan.

Metalliromu toimitetaan Kuusakoski AB:lle kierrätettäväksi. Siellä metallipitoiset materiaalit lajitellaan ja jatkotyöstetään. Näin saatavia tuotteita hyödynnetään tärkeinä raaka-aineina sulatoissa ja valimoissa.

Esimerkkejä metalliromusta:

 • ulkogrillit
 • polkupyörät
 • moottorin osat
 • lumilapiot

Voit jättää metalliromusi kunnan kierrätyskeskuksiin.

Kotitalouksien karkeajäte (grovavfall) noudetaan kerran vuodessa maksutta. Yksityishenkilönä voit myös itse kuljettaa karkeajätteesi johonkin kierrätyskeskukseen ja jättää ne sinne ilmaiseksi. Voit myös tilata noudon maksua vastaan.

Kodinkoneita koskee sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tuottajavastuusta annettu asetus.

Kodinkoneita ovat esimerkiksi

 • liedet
 • pyykinpesukoneet
 • astianpesukoneet

Jätä kodinkoneesi johonkin kunnan kierrätyskeskukseen. Toiminnanharjoittajien tulee jättää kodinkoneensa Degermyraniin.

Monet kotitalouksissa käytetyt esineet sisältävät terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita. Nämä esineet katsotaan vaaralliseksi jätteeksi, ja ne hajoavat hitaasti tai eivät lainkaan. Jätä vaarallinen jäte kierrätyskeskukseen, jotta se voidaan käsitellä oikealla tavalla.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0910-73 50 00.

Elektroniikkajätettä ovat tuotteet, jotka tarvitsevat toimiakseen sähkövirtaa joko johdon tai pariston kautta.

Yksityishenkilöt ja toiminnanharjoittajat voivat jättää elektroniikkajätteen kierrätyskeskuksiin maksutta.

Senast uppdaterad: