Ombyggnation StationsgatanFörstora bilden

Gatan kommer vara avstängd enligt bild mellan 10 juni och 5 juli. Därefter kommer arbetet vara pausat under juli månad. Arbetetet fortsätter vid korsningen Nygatan och söderut igen den 5 augusti.

Ombyggnation Stationsgatan

Område: Skellefteå

Plats: Stationsgatan

Planerad start: 2024-06-03

Förväntas klart: 2025-10-01

Från och med 3 juni är genomfartstrafik på Stationsgatan ej möjligt på grund av lednings- och gatuarbete.

Fram till 5 juli sker arbetet mellan Nygatan och Kanalgatan för att sen fortsätta ner mot Parkbron.

Arbetet på Stationsgatan förväntas pågå fram till hösten 2025.

Åtkomst till fastigheter/infarter kommer vara möjlig under hela ombyggnationen, följ hänvisningsskyltar.

Relaterat:

Senast uppdaterad: