Gatuavstängning vid arbete på järnvägsspår

Järnvägsspår 1Förstora bilden
Järnvägsspår 3Förstora bilden
Järnvägsspår 2Förstora bilden
Järnvägsspår 4Förstora bilden

Område: Ursviken och Bergsbyn

Plats: Tuvagårdsvägen, Bergsbybron, Ögrensgatan, Mekanvägen och Pressarvägen

Planerad start: 2024-07-18

Förväntas klart: 2024-08-15

Svevia kommer genomföra reparationer på järnvägsspåren med ett tåg genom Skellefteå under sommaren.

Platserna och de preliminära tiderna:

Tuvagårdsvägen 2024-07-23 samt 2024-08-03 – 2024-08-06

Bergsbybron 2024-07-22 samt 2024-08-03 – 2024-08-06

Ögrensgatan 2024-07-21 samt 2024-08-05 – 2024-08-08

Mekanvägen 2024-07-19 samt 2024-08-11 – 2024-08-14

Pressarvägen 2024-07-18 samt 2024-08-12 – 2024-08-15

Relaterat:

Senast uppdaterad: