Trafikverkets samråd

Trafikverkets arbete med
järnvägsplan JP05

Järnvägsplan JP05 sträcker sig mellan Ytterbyn (södra kommungränsen)–Grandbodarna. De tre järnvägsplanerna från den södra kommungränsen till Skellefteå C (JP05-JP07) fastställdes under 2022, med förhoppning att de ska vinna laga kraft 2023.

Läs mer om Norrbotniabanan på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets film för sträckan Ytterbyn–Grandbodarna. (2019-12-09)

Genomförda samråd för sträckan

(JP05) Granskning, Ytterbyn–Grandbodarna, 9 dec 2019–21 jan 2020
Trafikverket visade granskningshandlingarna på deras webbplats och via en utställning i stadshuset (Trädgårdsgatan 6, Skellefteå) samt vid biblioteket i Bureå (Norra Ågatan 1, Bureå).

(JP05) Samrådsmöte, Övre Bäck, 28 november 2018
Trafikverket höll ett samrådsmöte för sträckan Ytterbyn–Grandbodarna. Representanter från Skellefteå kommun fanns också på plats.

Samrådsmöten 27 februari–1 mars 2018
Tre möten hölls i Övre Bäck, Skellefteå och Bureå för att presentera föreslagen linjedragning som Trafikverket arbetat fram efter det första samrådsmötet i Skellefteå. Representanter från Skellefteå kommun fanns också på plats.

Samrådsmöte 18 maj 2017
Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten bjöds in till ett tidigt samrådsmöte 18 maj 2017. Trafikverket visade järnvägskorridoren och några förslag till linjedragning för sträckan Robertsfors-Skellefteå. Representanter från Skellefteå kommun fanns också på plats.

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska placeras, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikverket förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter. De tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras. Samråden ger dig en chans att påverka ett väg- eller järnvägsprojekt.

Relaterat:

Senast uppdaterad: