Kommunalt samarbete för
Norrbotniabanan mellan
Skellefteå–Luleå

Kommunstyrelsen godkände finansiering av projektet ”Norrbotniabanans nyttoeffekter”. Det gemensamma projektet mellan Skellefteå, Piteå och Luleå kommuner kommer att genomföras under perioden 2020–2022.

Projektets övergripande mål är att Norrbotniabanan ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för gods-och persontransporter i regionen på kort och lång sikt. Projektet syftar till att stärka kommunerna för den omfattande planeringsuppgiften som Norrbotniabanan innebär samt att ta fram kunskapsunderlag och gemensamma ställningstaganden inför Trafikverkets kommande planeringsarbete.

Ett liknande projekt genomfördes 2015-2018 för den södra sträckan av Norrbotniabanan, Umeå–Skellefteå.

Projektet finansieras Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, Region Västerbotten samt Region Norrbotten.


Relaterat:

Senast uppdaterad: