Kommunalt samarbete för
Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå

Kommunstyrelsen godkände finansiering av projektet ”Kommunernas intensifieringsarbete av Norrbotniabanan”. Det gemensamma projektet mellan Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommuner kommer att genomföras under perioden 2020–2023.

Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på utvecklingspotentialerna i noderna som genomfördes under åren 2016-2019.

Syftet med det nya projektet är att fortsätta och intensifiera samarbetet kommunerna emellan för att på bästa sätt tillvarata på Norrbotniabanans fulla potential. Arbetet syftar till att samarbeta i frågor som berör trafikering, gestaltning, jämställdhetsfrågor samt utveckling i och kring resecentrum med målet att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga noder.

Genom samarbetet kan kommunerna stärkas i den omfattande planeringsuppgiften som Norrbotniabanan innebär samt ta fram kunskapsunderlag och gemensamma ställningstaganden inför och under fortsatt planeringsarbete.

Projektet finansieras av Umeå kommun, Robertsfors kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skellefteå kommun samt Region Västerbotten.


Relaterat:

Senast uppdaterad: