Trafiksystemet och
Norrbotniabanan

Bilden visar utställningen i stadshuset, Skellefteå

Samtliga järnvägspassager för Norrbotniabanan är planskilda. Med det menas att vägen eller järnvägen ligger på olika plan för att inte påverka varandra.

Norrbotniabanan kommer på olika sätt att påverka trafiksystemet i centrala Skellefteå. En viktig del i arbetet med Norrbotniabanan är att skapa trygga, tillgängliga och säkra passager som kopplar till viktiga stråk för gång-, cykel- och biltrafik.

Målet har varit att planera för minst lika många passager som idag. Begränsat med yta samt stora höjdskillnader mellan den norra och södra sidan av järnvägen har medfört utmaningar gällande placeringen av passagerna, särskilt vad gäller gång- och cykeltrafiken. Vi har därför, tillsammans med Trafikverket, arbetat intensivt med att förbättra befintliga samt skapa nya och funktionella passager under järnvägen.

På kartan nedan visas planerade passager för Norrbotniabanan och hur de kopplar till det övergripande trafiksystemet. För mer detaljerad information om dessa passager, se Trafikverkets granskningshandlingar för JP07 på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta som visar trafiksystemet kopplat till Norrbotniabanan

Större karta (pdf) , 2.4 MB.

Blå prickar
Visar nya, samt befintliga passagelägen kopplat till Norrbotniabanan.
Blå kryss
Visar passager som tas bort.
Grön linjering
Visar gång- och cykeltrafik kopplat till Norrbotniabanan, planerat och befintligt.
Röd linjering
Visar biltrafik kopplat till Norrbotniabanan, planerat och befintligt.

Relaterat:

Senast uppdaterad: