Samhällsbyggnadsnämnden
godkände två järnvägsplaner

Trafikverkets järnvägsplan 06 (Grandbodarna–Södra Tuvan) och järnvägsplan 07 (Södra Tuvan–Skellefteå C) är på väg mot fastställelse och förväntas fastställas under 2022.

Dessa järnvägsplaner påverkar även delar av kommunens vägar och därför behöver även Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig väghållarmyndighet vara medsökande för att planen ska kunna gå vidare.

De vägar som berörs är:
Järnvägsplan 06: Sinusgatan och Norra Ågatan i Bureå
Järnvägsplan 07: Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen i Skellefteå.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detta vid nämnden i januari 2021 och gav Trafikverket i uppdrag att även begära fastställelse av de delar som omfattade kommunens vägar.

 

Relaterat:

Senast uppdaterad: