Discgolf

Om Norrbotniabanan på årets sista Morgonmöte

Fredag 1 december bjöd Näringslivskontoret in till årets sista Morgonmöte. Under det mötet lyftes aktuell omvärldsbevakning gällande konjunkturläget och prognos framåt. Maria Erlandsson, Trafikverket, och Lisa Gahm, Skellefteå kommun, gav en uppdaterad lägesbild för det pågående arbetet med Norrbotniabanan.

Relaterat:

Senast uppdaterad: