I höst startar frivilliga slumpvisa drogtester i gymnasieskolorna

Med start under hösten kommer frivilliga slumpvisa drogtester införas på de kommunala gymnasieskolorna Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet samt Naturbruksgymnasiet samt APL-platser. Testerna är en viktig insats i det drogförebyggande arbetet samt för att öka tryggheten i skolorna.

Till en början kommer testerna att gälla för elever i årskurs 1 och längre fram innefatta alla årskurser. Testerna kommer ske slumpvis och helt öppet i klassrummen så att alla ser vilka elever som lottas fram samt hur det går till.

Vårdnadshavare uppmuntras att skicka in ett digitalt medgivande via en e-tjänst eller pappersblankett som hämtas hos kundtjänst och medgivandet gäller till det att eleven fyller 18. Däremot har eleven alltid rätt att tacka nej vid fråga om att lämna drogtest även ifall medgivande tidigare skickats in. Är eleven minderårig och tackar nej till att lämna test kontaktas alltid vårdnadshavare.

Testgruppen som utför testerna är personal som inte sätter betyg och lärare får inte heller ta del av testresultaten.

Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 kommer få ett informationsblad skickat till sig under vecka 32-33 och även få mer information under höstens föräldramöte.

Här hittar du mer information om frivilliga slumpvisa tester Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: