Engelskspråkig undervisning etableras på Floraskolan

Den samhällsomvandling som pågår ställer nya krav på kommunens verksamheter och i takt med en växande efterfrågan på arbetskraft med specialistkompetens kommer allt fler engelsktalande familjer att flytta till kommunen för att leva och arbeta. För att förenkla inflyttningen kommer Skellefteå kommun börja erbjuda grundskoleutbildning som delvis undervisas på engelska. Ambitionen är att komma i gång redan till höstterminen 2023.

Henrik Bolin, avdelningschef grundskola menar att detta är en viktig pusselbit i kommunens samarbete med näringslivet:

Erbjudandet av engelskspråkig undervisning har kommit att bli allt viktigare i processen att främja en växande internationell arbetsmarknad. Vid dialoger mellan kommunen och näringslivet har vi sett att det i vissa fall kan vara helt avgörande för att framtida medarbetare ska välja att etablera sig här.

Idag är det endast Internationella Engelska Skolan, IES som erbjuder undervisning på engelska men de har snart nått sin maxkapacitet i antal elever. Därför blir tillskottet av engelsk undervisning på Floraskolan en värdefull förstärkning.

Svensk läroplan följs och huvudsakligen ska svenska användas som undervisningsspråk men upp till hälften av undervisningen får ges på engelska. Denna form av utbildning är både till för familjer som bosätter sig i kommunen under en begränsad tidsperiod och för dem som tänkt etablera sig här.

Det känns jätteroligt att vi snart kommer få välkomna internationella elever till Floraskolan. Det här är positivt både för eleverna och för personalen med tanke på lärdomarna och utbytet som det kommer medföra, säger Nicklas Brorsson, rektor på Floraskolan.

Relaterat:

Senast uppdaterad: