Förskoleverksamhet i Skelleftehamn flyttar från Krossens till Klippans förskola

-Flytten till Klippan ger oss bättre förutsättningar att bedriva en trygg och stimulerande verksamhet för våra barn, säger rektor Åsa Åström.

Bakgrunden till beslutet om att flytta verksamheten är att det under det senaste året uppstått flera incidenter i anslutning till Krossens förskola som förskolepersonalen och rektorerna reagerat på. Trots upprepade försök att förändra situationen har läget inte blivit bättre, vilket lett fram till att man nu byter lokaler.

Klippans förskola är en enavdelningsförskola med tillhörande lummig utemiljö och närhet till naturen som under några år legat i träda, vilket betyder att lokalerna varit outnyttjade. Flytten innebär ett namnbyte från Krossens förskola till Klippans förskola.

Relaterat:

Senast uppdaterad: