Gymnasieskolan stärker upp för att stötta oroliga efter våldsbrottet

Natten till den 5 mars inträffade ett våldsbrott i centrala Skellefteå där tre personer skadades. Två av de skadade är elever vid Skellefteå kommuns gymnasieskola och utbildningsförvaltningen har därför vidtagit en rad åtgärder.

Gymnasieskolan har en krisplan och upprättade rutiner för hur den här typen av händelser ska hanteras. De har satts i verket och i första hand handlar det om att informera elever, vårdnadshavare och personal om det arbete som görs och omhänderta den oro som kan finnas.

Alla gymnasieskolor har också i sitt dagliga arbete löpande kontakt med skolpolis och ungdomspolis kring trygghetsfrågor.

- Det här är en händelse som kan skapa oro bland våra elever och vårt fokus är att stötta och trygga eleverna, såväl direkt som indirekt berörda, säger Birgitta Lindström, biträdande avdelningschef för gymnasieskolan.

Elever som känner sig oroliga kan även nu under sportlovet kontakta kundtjänst för att komma i kontakt med någon från elevhälsan på gymnasiet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: