Invigning av Norrhammars förskola på Förskolans dag

Discgolf

På torsdagen den 16 maj hade barnen och pedagogerna på Norrhammars förskola den officiella invigningen av sin verksamhet. I och med förskolans samiska profil, har samiska barn här möjligheten att gå på en förskola där deras ursprung värnas om extra mycket.

Firandet innehöll allt från bandklippning och tal, till dansstopp, sånger och bokläsning. Det toppades med en god lunch utomhus och besök av en glassbil – något som var väldigt uppskattat bland barnen.

Filip Palukka (V), vice ordförande i för- och grundskolenämnden, klippte högtidligt bandet under invigningen.

– Förskolan är en viktig sak att satsa på, det är ju här vi lägger grunden för det livslånga lärandet. Detta är platsen där alla barn kan bli sitt bästa jag, sa Filip i sitt tal.

Även Andreas Löwenhöök (M), ordförande i samrådet för nationella minoriteter, höll tal under invigningen:

– Vi vill värna om samisk kultur och synliggöra vårt samiska arv i Skellefteå. Det är fint att denna förskola ligger just här, vid foten av Vitberget med närhet till skogen. Här ska vi lyfta samernas språk, kultur, maträtter, traditioner och bemärkelsedagar.

Skog, vatten och eld

Norrhammars förskola är den första förskolan med samisk profil sedan Skellefteå kommun blev ett samiskt förvaltningsområde 1 januari i år. I ett tidigare skede ställdes frågan till samerna vad som var viktigt för dem inför öppningen av en samisk förskola. I svaret betonades det att förskolan helst skulle vara centralt belägen, med närhet till vatten och skog och möjligheten att kunna göra upp eld. Norrhammars förskola uppfyller alla önskemålen, och eldstaden som finns placerad ute på gården användes under invigningsceremonin för att tilllaga renskav, dagen till ära.

Förskolan med sina sex avdelningar ligger på Norrböle i centrala Skellefteå. Den togs i drift under hösten 2023.

Relaterat:

Senast uppdaterad: