Ny resursskola för att stärka det särskilda stödet

För- och grundskolenämnden har tagit beslutet att öppna en resursskola som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Planen är att placera skolan på Norrhammars rektorsområde och förhoppningen är att kunna öppna den under våren 2025.

Nämnden har tidigare beslutat att Resurscenter, den befintliga särskilda stödverksamheten i Ursviken, ska avvecklas. Detta kommer att ske till sommaren 2024.

En tydlig målgrupp och behovsstyrt urval

Den nya resursskolan är tänkt att ha plats för upp till 25 elever i årskurs 1-9. En av fördelarna med en resursskola är att det blir mer likt en riktig skola, med egen rektor och ändamålsenliga lokaler där eleverna är en del av ett sammanhang och kan bygga identitet tillsammans.

Det kommer att finnas tydliga urvalskriterier för målgruppen. Vårdnadshavare kommer själva att ansöka om plats för sitt barn, till skillnad från hur det fungerat med Resurscenter, där placeringen av elever skett genom skolorna.

I och med ambitionen att förbättra det särskilda stödet för elever i behov, pågår också ett arbete med att stärka upp det lokala stödet ute på grundskolorna.

Bakgrund till beslutet om att starta en resursskola

I september i fjol tog för- och grundskolenämnden beslutet att Resurscenter upphör i sin nuvarande form. Det grundade sig i att det upptäcktes flera förbättringsområden i grundskolans organisering av särskilt stöd. Exempelvis gällande elevens möjlighet att läsa alla skolämnen, rektors möjlighet att följa elevens utveckling och vårt uppdrag att skapa en likvärdig tillgång till det särskilda stödet för kommunens elever.

Relaterat:

Senast uppdaterad: