Familjecentral öppnar i Boliden i slutet av sommaren

I slutet av augusti slår en ny familjecentral upp dörrarna i Boliden. Redan nu är personal på plats och arbetar med att iordningställa lokalerna inför öppningen.

Familjecentralen är resultatet av ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten och har som syfte att erbjuda samlad service till barnfamiljer. På familjecentralen arbetar förskollärare, distriktssköterskor, barnmorskor och socionomer.

– Det är jättekul att vi ska öppna vår Familjecentral. Det har varit ett långt projekt och alla medarbetare har längtat till denna dag. Vi kommer arbeta i nära samarbete med kommunen och ha olika yrkesgrupper på plats för att kunna hjälpa och ge stöd där det behövs säger Daniel Saedén-Överling, avdelningschef på Bolidens hälsocentral.

Socialnämnden gav 2019 socialtjänsten i uppdrag att etablera en familjecentral på Bolidens hälsocentral, vilket blir den fjärde familjecentralen inom Skellefteå kommun. Detta skedde i samverkan med Skellefteå kommuns förvaltning utbildning och arbetsmarknad och Region Västerbotten.

För att möta behovet har lokalerna byggts om för att passa verksamheten. Pandemin fördröjde planerna, men nu är personal på plats för att förbereda öppningen.

Region Västerbotten och socialtjänsten disponerar cirka en tredjedel av lokalerna, medan skolan kommer att nyttja den största delen.

– Öppna förskolan är en viktig del i samhället, det är en arena där man kan knyta sociala kontakter, få stöd och råd och utbyta erfarenheter. Jag ser fram emot att starta upp verksamheten och samverka med andra aktörer för att ge ett gott föräldrastöd, säger Jenny Jonsson, biträdande avdelningschef förskola.

Den 28 augusti är det planerat för invigning av den nya familjecentralen.

Fakta om Familjecentraler

Familjecentralen är en mötesplats där hela familjen står i fokus. I Skellefteå kommun finns familjecentraler i anslutning till den öppna förskolan på fyra orter: Byske, Anderstorp, Ursviken och snart Boliden.

På familjecentralerna finns, förutom öppen förskola, även barnavårdscentral (BVC), barnmorskor och föräldrarådgivare i anslutande lokaler. Den nya familjecentralen i Boliden kommer att erbjuda samma omfattande service och stöd för att främja hälsa och välmående hos barnfamiljer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: