Möjlighet till 600 nya bostäder på Södra Sunnanå

Inom de närmaste åren ska bland annat 600 nya bostäder byggas på Sunnanå. Idag godkändes planprogrammet för Södra Sunnanå i bygg- och miljönämnden.

–Det ska finnas ett varierat bostadsutbud för att ge möjlighet till boende under alla delar av livet, säger Felicia Lundmark(S), nämndsordförande i bygg- och miljönämnden.

I december gav bygg- och miljönämnden Samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planprogram för Södra Sunnanå. Sedan dess har planprogrammet varit ute på samråd och granskning för invånare att tycka till. Nu har planprogrammet godkänts i bygg- och miljönämnden. I planprogrammet finns en vision och ett koncept för hur södra Sunnanå kan utvecklas, med målet om 600 nya bostäder.

Bostäderna kommer delas upp i flera kvarter och kommer bestå av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i varierande storlek. En tätare bebyggelse med högre byggnader föreslås på Nyckelgatan och längs med en ny genomgående gata i området Backen.

Område med liv och rörelse
Tanken är att området ska ge barn och unga ska ges utrymme att växa, med skolområdet som en viktig målpunkt. Fokus är att skapa ett väl gestaltat område som inbjuder till liv och rörelse.

Stor vikt läggs vid den gröna infrastrukturen, prioritera gångare och cyklister men även hållbara lösningar. Vid fortsatt planering och utformning av Södra Sunnanå ska närheten till skogen vara en av de viktigaste kvalitéerna med tydliga naturstråk genom området.

Relaterat:

Senast uppdaterad: