Skellefteå kommun förbereder för fler småhustomter

Nu ska nya småhustomter förberedas i Bureå, Kåge och Örviken med möjlighet till tillträde under 2023.

–Efterfrågan på tomter är fortsatt stort, så det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda fler tomter till våra nuvarande och blivande invånare, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef, Skellefteå kommun.

I nuläget finns endast ett fåtal lediga tomter i Bureå, Kåge och Örviken, men nu ska kommunen förbereda för nya tomter där detaljplan för detta redan finns.

I Bureå tillåter detaljplanen cirka 35 tomter, där ett område utmed Feriegatan byggs ut samt 4 tomter i en förlängning av Filgatan. I Kåge ska ett nytt område byggas ut och skapa plats för 14 tomter norr om Dammängesgatan, där detaljplan för tomter finns sedan tidigare. Detaljplanen i Örviken tillåter 27 nya tomter där ett område byggs ut med infart från Färjvägen.

Tomtpris kommer ligga 250 000-300 000 kronor per tomt exklusive anslutningsavgifter. Utbyggnad av gata och vatten- och avlopp kan ske under 2022 med tillträde till tomterna senast 2023.

Relaterat:

Senast uppdaterad: