Torget i Centrala stan ska bli en attraktiv mötesplats

Nu ska torget i Centrala stan utvecklas. Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av bygg- och miljönämnden att ta fram ett program för torget.

-Programmet behöver tas fram för att både utformningen och användningen av torget ska bli så bra som möjligt, men också för att se vad som behöver förändras och åtgärdas, säger Felicia Lundmark(S), ordförande för bygg- och miljönämnden.

En attraktiv och levande stadskärna är målbilden för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan och ett program för torget har varit med i planerna sedan 2016. Tanken är att torget ska fortsätta ha en flexibel utformning med plats för både större och mindre evenemang och aktiviteter året om.

-Vad som ska finnas på torget, vilka aktiviteter ska möjliggöras, utformning, växtlighet och hur ska torget möta kulturhuset, Kanalgatan och andra områden som gränsar till torget behöver utredas, menar Sara Keisu-Lundh(S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Programmet för torget kommer arbetas fram under 2022 och kommer därefter ut för samråd och granskning där invånarna kan tycka till.

Just nu pågår även en medborgardialog om förslag på namn på torget och ett formellt namn förväntas bli klart och antaget under våren.

Relaterat:

Senast uppdaterad: