Inom grönt område gäller p-förbud vardagar, utom vardag före röd dag. Gator med röda linjer har parkeringsförbud dygnet runt och vid den blåstreckade markeringen är en timmes parkering tillåten.

Inom grönt område gäller p-förbud vardagar, utom vardag före röd dag. Gator med röda linjer har parkeringsförbud dygnet runt och vid den blåstreckade markeringen är en timmes parkering tillåten.

Parkeringsförbud på Norrböle

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om generella parkeringsförbud inom olika zoner i centrala Skellefteå utifrån önskemål från medborgarna. Från den 23 juni gäller parkeringsförbud vardagar mellan 08.00-12.00 inom området Norrböle.

Parkeringsförbudet på Norrböle sträcker sig från E4 i öster till och med Läkarvägen i väster, samt från Järnvägsleden i söder till Klockarbergsvägen i norr.


Färre antal parkerade bilar längs med gatorna ska underlätta snöskottning och sandning samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten både för oskyddade trafikanter och för fordon.


En rapport kommer att tas fram efter vintern för att ta reda på hur parkeringsförbudet påverkar boende i området. 

Relaterat:

Senast uppdaterad: