Discgolf

Hammarängen Skellefteå Södra – en logistikhub i ett växande Skellefteå

Ytterligare ett nytt industriområde med fokus på hållbarhet och logistik ska växa fram i Skellefteå. Hammarängen Skellefteå Södra kommer ligga strax intill travbanan och det redan befintliga industriområdet på Hammarängen.

-Tanken är att underlätta de transportflödena i ett snabbt växande Skellefteå, genom att skapa ett logistiskt nav med närhet till både E4:an och flygplatsen, säger Fredrik Lindberg, projektledare Skellefteå kommun.

Hela industriområdet delas in i 20-tal nya industritomter och verksamheten på området är tänkt att utgöras av företag kopplade till transport och logistik, men även lager och lättare tillverkning. Infarter till området kommer att byggas från väg 364 och från den gamla Burträskvägen och Betongvägen.

Projektet utförs tillsammans med Skanska och kommer att fokusera på hållbarhet och certifieras via CEEQUAL, som är en hållbarhetscertifiering för anläggningsprojekt. Målet är att minimera negativ påverkan av exploatering genom att ta tillvara tidigare erfarenheter och insikter för att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och hela tiden bli ännu lite bättre.

Ett hållbarhetsprogram har tagits fram för att strukturera upp arbetet med hållbarhet både i projekteringsfasen och produktionsfasen.

-Hammarängen Skellefteå Södra är ett partneringprojekt där vi tillsammans med Skellefteå kommun kommer att fortsätta driva på utvecklingen mot hållbara anläggningsprojekt och jobba med spännande innovationer för att ta steg framåt, säger David Nordberg, projektchef Skanska, och fortsätter:

-Det finns utmaningar i projektet men desto fler möjligheter och det är just dessa vi ska ta till vara på tillsammans.

Preliminärt ska hela industriområdet vara klart senare delen 2023, med en plan på att kunna sälja av tomter under projektets gång.

Relaterat:

Senast uppdaterad: