Kauno Tiltai stärker platsledningen för Karlgårdsbron

Efter att Skellefteå kommun uppmanat entreprenören att stärka sin organisation har Kauno Tiltai nu valt att förändra sin projektledning för Karlgårdsbron.

- Vi som beställare har haft en kontinuerlig dialog med bolaget kring ett par brister i leveranserna sedan hösten 2021 och i juni tog Kauno Tiltai Sverige in experter från moderbolaget i Litauen för att utvärdera leveranserna och se över tidplanen. Efter det kom bolagets egen ledning fram till att en förändrad organisation var den bästa lösningen, säger Karin Degerfeldt, funktionschef på Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun har fått löfte från Kauno Tiltai om att Karlgårdsbron ändå ska stå färdig hösten 2023. Dock så kan det bli en mindre förskjutning i tid beroende på hur överlämnandet sker. Förändringen inom ledningsorganisationen kommer i sig inte heller påverka bolagets underleverantörer utifrån den information som finns idag, eller kontraktssumman, men det kan innebära att den nya platsledningen behöver mer information från kommunens organisation och konsulter för att kunna sätta sig in i arbetet. Dessa kostnader beräknas rymmas i den befintliga budgeten.

Skellefteå kommun har under arbetet påpekat att entreprenörens arbetsberedningar och handlingar i vissa fall inte uppfyller beställarens högt ställda krav. Därför har kommunen kontrollerat varje steg under bygget för att säkerställa Karlgårdsbrons kvalité.

- Sveriges längsta träbro är inte en dussinvara, den kräver flera kompetenser i ledningsfunktionen samt en platsledning som kan hantera kvalitet, arbetsmiljö och samordning i ett komplext projekt. Det är bra att entreprenören hörsammat att platsledningen behövde förstärkas, säger Karin Degerfeldt.

Från och med den 1 augusti 2022 kommer den förstärkta platsledningen för Karlgårdsbron vara på plats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: