Flygfoto över Site East på Hedensbyn

Fotograf: Jonas Westling

Skellefteå Site East överträffar hållbarhetsmål
- en förebild för hela branschen

Det nya industriområdet Skellefteå Site East har ambitionen att bli Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt. När 75 % av projektet är genomfört visar analyser att de högt ställda hållbarhetsmålen inte bara uppnås, utan kraftigt överträffas.

– Vi har hittat nya smarta lösningar som påverkar hållbarheten ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Vad gäller klimatavtrycket har vi hittills sparat drygt 4 000 ton CO2 jämfört med om projektet hade genomförts på traditionellt sätt, säger Skanskas projektchef David Nordberg.

Med höga hållbarhetsmål var Skellefteå Site East på Hedensbyn välprojekterat redan från start, där ett hållbarhetsprogram listade en lång rad insatser som skulle göra det möjligt att nå målen. Om projektet skulle ha genomförts på traditionellt vis kunde klimatavtrycket kommit upp i nästan 7 000 ton CO2-ekvivalenter, men tack vare klimatsmart projektering sänktes den siffran med 1 200 ton CO2.

Sedan projektet drog igång har ett antal åtgärder genomförts som har gjort att det hittills under produktionsfasen har sparats ytterligare 2 857 ton CO2. Det är bland annat en övergång till en elektrifierad krossanläggning (142 ton), fossilfritt HVO-bränsle (1 700 ton) och åtgärder som ökar produktionseffektiviteten (783 ton).

Nettonoll-asfalt och fossilfritt HVO-bränsle

Dessutom finns både nettonoll-asfalt och en satsning på att ta hand om restavfallet av stubbar för att processas till Biokol med i planerna, vilket skulle kunna innebära att projektet i slutändan blir helt klimatneutralt.

- Förutom de förbättringar som de här valen medför, handlar mycket om att göra mindre men med samma eller bättre slutresultat. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att klimatmässiga förbättringar ofta leder till bättre ekonomi i projektet. Smarta lösningar som till exempel gör att maskinerna körs kortare sträckor gör att mindre bränsle förbrukas, vilket är bra för både klimatet och ekonomin. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra i branschen till att haka på eller komma på ännu bättre idéer, eftersom det krävs stora förändringar om vi ska nå klimatmålen till 2045, säger David Nordberg.

”Skellefteå kommun en modig beställare”

Skellefteå Site East är ett partneringsamarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska, med tydliga målsättningar för bland annat hållbarhet som delas mellan beställare och entreprenör. Just parternas gemensamma målbild kring hållbarhet är en framgångsfaktor i projektet. Skanskas projektingenjör Emma Väppling berättar:

– Det är unikt med en beställare som vågar tänka annorlunda och ta det där steget som alla vill men ingen gör. Skellefteå kommun har verkligen vågat gå utanför bekvämlighetszonen och tänka annorlunda, vilket har varit avgörande för att projektets hållbarhet. Dessutom har vi en bra struktur för att ta tillvara kompetensen hos alla inblandade, där bra idéer både kommer fram och förverkligas.

Relaterat:

Senast uppdaterad: