Höjd taxa och ett nytt system ska få fler att sortera rätt

Skellefteå kommun jobbar aktivt med att fler ska sortera sitt hushållsavfall rätt, men det krävs ytterligare arbete inför att kommunen ska ta över insamlingen av avfallet 2024. På dagens sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för felsorterat avfall.

Den 1 januari 2024 ska kommunerna i Sverige ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar. Producenterna står för kostnaderna för insamling och behandling av materialet. För att nå de insamlingsmål som EU har satt upp behöver Skellefteå kommun göra fler insatser för att avfallet ska sorteras rätt.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att taxan för felsortering ska höjas från 150 kronor extra per kärl och tömningstillfälle till 500 kronor.

Ett nytt system håller också på att tas fram, som ska se till att alla får en chans att göra rätt. Enskilda fastighetsägare kommer att meddelas att de sorterar fel och riskerar en avgift, men det är först när de felsorterar igen som de behöver betala avgiften.

Beslutet innebär också att avfallsverksamheten ska se över andra sätt att påverka invånarna att göra rätt.

Om kommunfullmäktige beslutar om att höja taxan så införs ändringen från och med den 1 februari 2023.

Relaterat:

Senast uppdaterad: