Skellefteå kommun skriver på ett klimatkontrakt

Idag den 8 december skriver Skellefteå kommun på ett klimatkontrakt som innebär att kommunen tar på sig att öka takten och ambitionen i klimatomställningen, tillsammans med flera andra aktörer.

Kontraktet är en gemensam kraftsamling för att klara den snabba omställning som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

Det är ett avtal med flera myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, och ingår i deras satsning Klimatneutrala städer 2030. Där deltar 23 kommuner, som skriver under varsitt kontrakt.

– Skellefteå växer med nya kompetenser, företag och industrier som säkrar framtidens jobb och välfärd. Med det följer också ett ansvar att minimera klimatpåverkan. Hållbarhetsfrågorna är en självklar del både när det gäller etableringar och utveckling av det befintliga Skellefteå, och genom arbetet med kontraktet blir de ännu tydligare och långsiktigare. Samtidigt har processen bara börjat. Vi ser fram emot att fortsätta dra nytta av samarbetet inom Klimatneutrala Städer 2030, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Klimatkontraktet 2022 sammanfattar och beskriver planer, program och åtaganden som kommunen arbetar med. Det presenterar också de klimatmål som kan läggas fram som förslag inom kommunkoncernen:

  • Skellefteå kommunkoncern ska ha noll faktiska koldioxidutsläpp inom den egna verksamheten till 2030.
  • Skellefteå kommun ska vara klimatneutral till 2040.

Klimatmålen kommer att stötta och bidra till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, Parisavtalet och Sveriges nationella miljömål. Beslutade klimatmål väntas kunna presenteras i klimatkontraktet 2023.

En annan förutsättning för att nå klimatmålen är samarbeten lokalt. Skellefteå kommun samarbetar kontinuerligt med de kommunala bolagen, näringslivet, forskare, utvecklingscenter, föreningar och invånare.

Fakta: Parter i klimatkontraktet

  • Skellefteå kommun.
  • Myndigheterna: Statens Energimyndighet (Energimyndigheten), Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Tillväxtverket och Trafikverket.
  • Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Relaterat:

Senast uppdaterad: