Morö Backe centrum ska växa och torget ska stärkas

Morö Backe centrum kan få fler bostäder och verksamheter och torget kan stärkas som en mötesplats. Fokus ska ligga på trygghet och social hållbarhet. Bygg- och miljönämnden har beslutat att ge i uppdrag till Samhällsbyggnad att ta fram ett planprogram och en detaljplan för området.

Bakgrunden till beslutet är att Samhällsbyggnadsbolaget, som äger de flesta fastigheter i Morö Backe centrum, har ansökt om att få bygga fler bostäder, bland annat vid torget. I samband med det ser kommunen en möjlighet att utveckla området ytterligare, bland annat genom att göra torget till en mötesplats i stadsdelen.

– Skellefteå fortsätter att växa och Morö Backe torg är en viktig del i att skapa liv och rörelse. I planprogrammet sätter vi visionen och viljan med området och det ska bli mycket roligt att få vara med i arbetet, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Planprogrammet, underlaget till den framtida detaljplanen, ska utreda hur bebyggelse och grönområden kan utvecklas, men också hur busslinjerna kan dras på ett bättre sätt och hur torgets kommersiella potential kan förbättras. Även en utbyggnad av Morö Backe skola ska utredas.

En del invånare upplever en otrygghet längs vissa gångstråk så en referensgrupp med tjänstepersoner från sociala organisationer, polisen och förvaltningar med verksamhet i stadsdelen kommer att delta i arbetet för att jobba med den sociala hållbarheten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: