Snart tar kommunen över ansvaret för att samla in förpackningar

Från och med 1 januari 2024 tar Skellefteå kommun, likt resten av Sveriges kommuner, över ansvaret för att samla in förpackningar. På sikt innebär det att invånarna inte själva behöver åka iväg med sin återvinning. Nu har samhällsbyggnadsnämnden beslutat vilket system Skellefteå ska använda sig av.

Det blir ett så kallat fyrfacksystem, vilket innebär att varje villahushåll kommer att ha två kärl med fyra fack i vardera. Det innebär att det finns fack för matavfall, restavfall, tidningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

Flerbostadshus får sortering i ”vanliga” kärl eller underjordsbehållare.

– Nu blir det enklare för invånarna att sortera sina förpackningar och färre onödiga bilresor, en vinst för både individen och klimatet, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

De kommuner som redan har systemet tömmer det ena kärlet var 14:e dag och det andra kärlet var 4:e vecka. De töms med en specialbyggd sopbil som kan tömma fyra fack samtidigt.

– Vi har haft en arbetsgrupp som har studerat de olika systemen och kommit fram till att fyrfack blir bäst. Det blir till exempel mer effektivt för både invånarna och för oss att det blir så få kärl som möjligt, säger Agneta Lantto-Forsgren, verksamhetschef avfall vid Skellefteå kommun.

Kommunerna har till och med utgången av 2026 på sig att bygga ut det fastighetsnära systemet. Systemet kommer att byggas ut i etapper, med en indelning i åtta områden, där område ett får det nya systemet redan under år 2024 medan område åtta får vänta till slutet av år 2026.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avsätter investeringsmedel på totalt 78,9 miljoner kronor till och med 2026 för att projektet ska kunna genomföras.

Producenterna kommer att ersätta kommunerna för deras insamlingsarbete. Enligt en preliminär uträkning kommer Skellefteå årligen att få drygt 32 miljoner kronor i ersättning.

Relaterat:

Senast uppdaterad: