Ursviken kan få fler bostäder och ny förskola

Ett kvarter i Ursviken kan få nya bostäder, en förskola och en idrottsanläggning. Under dagens sammanträde beslutade bygg- och miljönämnden att det ska upprättas en detaljplan för området.

Området ligger söder om Järnvägsleden och där finns idag Bruksskolan, Brukskyrkan och grönområden.

Det är företaget Contractor som har ansökt om en ändring av den befintliga detaljplanen. Syftet är att komplettera kvarteret med nya bostäder, en ny förskola och undersöka möjligheten till en ny idrottsanläggning.

Detaljplanen är en prio 3-plan enligt ett tidigare beslut från bygg- och miljönämnden vilket innebär att planarbetet ska påbörjas senast två år efter beslutet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: