Vissa avgifter för vatten och avlopp har ändrats

1 januari 2023 ändrades vissa avgifter för vatten och avlopp. Du som är privatperson och har en bostad som är större än 30 kvadratmeter behöver inte göra något.

Generellt höjs avgifterna för privatpersoner med cirka 16 procent. Det innebär till exempel för en normalvilla, med en förbrukning på cirka 150 kubikmeter vatten per år, en ökning med 80,50 kronor i månaden.

Bostäder som är mindre än 30 kvadratmeter

Du som äger en fastighet med en eller flera bostäder som är mindre än 30 kvadratmeter kommer att få din grundavgift sänkt med cirka 50 procent. Vi vill att du kontaktar kundtjänst för att vi ska kunna justera din avgift.

Du som är fastighetsägare och bedriver näringsverksamhet

Vissa avgifter kommer att förändras. För att vi ska kunna justera din avgift behöver du kontakta kundtjänst om du har något av följande:

  • En fastighet med en eller flera byggnader som är större än 3000 kvadratmeter.
  • En fastighet med en lagerbyggnad.
  • En fastighet med en kallställd verksamhetsyta.

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 (tryck 3) eller mejla till kundtjanst@skelleftea.se

Relaterat:

Senast uppdaterad: