Orter utanför stan får fler bussturer på helgerna

Fler helgturer för busslinjer som går utanför stan och en del mindre ändringar för lokalbussarna, det kan invånarna vänta sig i kollektivtrafiken i höst.

Förslag för regiontrafiken och lokaltrafiken i Skellefteå kommun har godkänts av politiker i kommunstyrelsen.

– Nu blir det ytterligare fler bussturer Jörn-Boliden-Skellefteå måndag till fredag. Kommande höst fortsätter vi öka kollektivtrafiken för såväl vecko- som helgtrafik runt om i kommunen. Allt fler som kan väljer att åka buss vilket ger allt fler bussturer, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samtliga linjer som går till orter utanför stan kommer att få förbättrad helgtrafik för att fler ska kunna använda bussen både till arbetsresor och fritidsresor.

– Speciellt vårdanställda hör ofta av sig och önskar bättre resmöjligheter till och från orterna eftersom det oftast är möjligt att arbetspendla under veckan men i princip omöjligt på helgerna. Följden är att rekryteringen försvåras i en bransch där det redan finns brist på personal eftersom arbetssökande i praktiken behöver körkort för att kunna ta anställning i ett samhälle där de inte redan bor, säger Robert Nyman, verksamhetschef trafik vid Skellefteå kommun, och fortsätter:

–Förbättrad helgtrafik underlättar givetvis även för andra branscher och icke bilburna fritidsresor och turism.

Ändringarna börjar gälla från den 20 augusti.

Fakta

Exempel på några av ändringarna i höstens kollektivtrafik:

  • På linje 2, Stenbacka-Lasarettet-Centrum-Skelleftehamn), kommer vissa turer att börja gå till och från Sävenäs.
  • Linje 3 kommer att få en lite annan dragning vid Svedjevägen för att möjliggöra koppling mellan linje 1 Morö backe och linje 3 mot Bergsbyns industriområde.
  • Linje 3, kommer att börja gå till gymnasieskolorna som finns på Hammarängen igen. Sedan bussen togs bort har flera gymnasieutbildningar flyttats ut dit.
  • Nattbussen, linje 8, tas bort och integreras istället i befintlig tidtabell för linje 1 och 2.
  • Linje 9, servicelinjen Solbacken-Moröhöjden-Centrum-Lasarettet, har väldigt lågt resande. Därför kommer varannan tur på försök att gå direkt mellan centrum och Solbacken via E 4.
  • Linje 205: Skellefteå-Boliden-Jörn, får fler turer som går hela vägen till Jörn måndag-fredag.

Relaterat:

Senast uppdaterad: