Fler bussturer sätts in i sommar

I sommar får både de lokala och regionala busslinjerna fler turer än vanligt. Syftet är att invånare i högre utsträckning ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbetspendla under sommaren.

Under sommaren brukar kollektivtrafiken ha ett lägre utbud än under övriga året och hellre skapa möjligheter till fritidsresor än arbetsresor. Efter ett högt tryck på resandet till Bergsbyns industriområde förra sommaren och önskemål från bland annat hälsocentraler och hemtjänst på olika orter, har kommunen beslutat att utöka turutbudet på både vardagar, kvällar och helger. Nyligen godkändes förslaget av politikerna i kommunstyrelsen.

– Ökad infrastruktur är en avgörande hållbarhetsfaktor i Skellefteås utveckling, därför beslutar vi om ytterligare bussturer för att möta upp invånarnas behov i såväl jobbet som fritiden. Allt för att för att förenkla vardagen, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kollektivtrafiken har återhämtat sig bra sedan restriktionerna på grund av covid-19 plockades bort. Skellefteå sticker ut som ett av få områden i Sverige där bussresandet har ökat under 2022 jämfört med 2019, innan pandemin.

– Resorna ökade med över 55 000 under 2022, och det ger kommunen ett ännu större ansvar att göra det möjligt för våra befintliga och blivande resenärer att kunna ta bussen även under sommaren. Ett högre turutbud och fler turer över trafikdygnet gynnar förutom industrin även de som jobbar inom vård och omsorg, säger Robert Nyman, verksamhetschef trafik vid Skellefteå kommun.

Fakta

De här busslinjerna får fler turer:

Linje 1: Anderstorp-Centrum-Morö backe-Solbacken. Får dessutom nattrafik.

Linje 2: Stenbacka-Lasarettet-Centrum-Skelleftehamn.

Linje 3: på sträckan Centrum-Bergsbyns industriområde-Klemensnäs.

Linje 207: Skellefteå-Bureå-Lövånger.

Linje 210: Byske-Skellefteå via Kåge.

Linje 205: Skellefteå-Boliden-Jörn, får fler turer som går hela vägen till Jörn.

Linje 225: Skellefteå-Skråmträsk-Burträsk.

Linje 226: Skellefteå-Hjoggböle-Burträsk.

Relaterat:

Senast uppdaterad: